เกี่ยวกับโทรศัพท์ที่รูทและ ROM ที่กำหนดเอง

Android
WhatsApp ไม่รองรับ ROM ที่กำหนดเองและโทรศัพท์ที่รูท การปรับแต่งเหล่านี้มีหลายรูปแบบมากเกินไปสำหรับเราเพื่อรักษาการทำงานของผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ ROM ที่กำหนดเองและการรูทส่งผลให้ระบบรักษาความปลอดภัยของ WhatsApp ไม่สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องตามที่คาดหวังไว้ หากคุณกำลังใช้ ROM ที่กำหนดเองหรือโทรศัพท์ที่รูท แอปอื่นๆ อาจสามารถอ่านข้อความของคุณได้แม้ว่าจะมีการเข้ารหัสจากต้นทางถึงปลายทางก็ตาม
เพื่อประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการใช้งาน WhatsApp โปรดใช้ ROM อย่างเป็นทางการของผู้ผลิต (stock ROM) และลบรูทออก โปรดติดต่อผู้ผลิตโทรศัพท์ของคุณสำหรับคำแนะนำเฉพาะเกี่ยวกับวิธียกเลิกการรูท
ข้อมูลนี้ตอบคำถามของคุณหรือไม่
ใช่
ไม่ใช่