Telefóny s alternatívnym ROM alebo s privilegovaným režimom (root)

Android
Aplikácia WhatsApp nie je podporovaná na telefónoch s alternatívnym systémom ROM a na rootovaných telefónoch. Zachovanie funkčnosti nášho produktu je problematické z dôvodu vysokého množstva variácií v týchto modifikáciách. Alternatívne ROM a rootované systémy navyše nedovoľujú zamýšľanú funkčnosť bezpečnostného modelu WhatsApp. Ak používate telefón s alternatívnym systémom ROM alebo rootovaný telefón, iné aplikácie môžu byť schopné čítať vaše správy bez ohľadu na to, že sú šifrované počas celého spojenia.
Pre najlepšie fungovanie aplikácie WhatsApp použite pôvodný (stock) ROM a ukončite privilegovaný režim. Obráťte sa na výrobcu telefónu pre konkrétne pokyny na odobratie privilegovaného režimu.
Dostali ste odpoveď na svoju otázku?
Áno
Nie