Konverzácia so spoločnosťami

V aplikácii WhatsApp možno ľahko rozlíšiť osobné účty od účtov spoločností. V individuálnom chate klepnite na meno kontaktu, čím zobrazíte jeho profil. Profil spoločnosti bude obsahovať jedno z týchto označení:
  • Účet spoločnosti: Toto je predvolený stav spoločnosti, ktorá si vytvorí účet v jednom z produktov WhatsApp Business.
    • Poznámka: Ak je názov spoločnosti viditeľný v informáciách o chate, znamená to, že služba WhatsApp overila, že tento účet patrí skutočnej značke alebo spoločnosti. Názov spoločnosti je viditeľný, aj keď ste si danú spoločnosť ešte nepridali do adresára.
  • Oficiálny účet spoločnosti: Služba WhatsApp overila, že účet naozaj patrí známej spoločnosti. Ak ide o „oficiálny účet spoločnosti“, v profile a vedľa nadpisu chatu bude zelená značka začiarknutia.
    • Poznámka: Udelenie statusu „oficiálneho účtu spoločnosti“ neznamená, že túto spoločnosť WhatsApp akýmkoľvek spôsobom schvaľuje či podporuje. Znamená to len, že spoločnosť zastupuje známu, na internete často vyhľadávanú osobu, značku alebo subjekt.
Prečo sa v chatoch aplikácie WhatsApp zobrazuje nové systémové hlásenie?
Niektoré spoločnosti, s ktorými chatujete cez WhatsApp, môžu používať služby Facebooku alebo inej spoločnosti na spravovanie a ukladanie svojich správ.
Nasledujúce správy uvidíte, ak spoločnosť:
  • využíva partnera: uvidíte správu: „Táto spoločnosť spravuje tento chat v spolupráci s inými spoločnosťami“;
  • využíva cloud WhatsApp (hosťovaný spoločnosťou Meta): uvidíte správu: „Táto spoločnosť využíva na správu tohto chatu zabezpečenú službu od spoločnosti Meta“.
Ak spoločnosť spravuje svoje chaty sama, uvidíte: „Správy a hovory sú zabezpečené šifrovaním počas celého spojenia. Nemôže si ich vypočuť ani vidieť nikto, kto nie je ich účastníkom. Dokonca ani WhatsApp.“
Meta nebude automaticky používať vaše správy na účely zobrazovania cielených reklám. Spoločnosti však budú môcť využiť informácie získané z chatov na svoje vlastné marketingové účely vrátane zverejňovania reklám na webstránkach spoločnosti Meta.
Ak nechcete dostávať správy od určitej spoločnosti, máte možnosť ju zablokovať, a to buď priamo v chate, alebo odstránením daného kontaktu z vášho zoznamu kontaktov.
Súkromie a zabezpečenie vždy na prvom mieste
Všetky správy WhatsApp sú chránené tým istým šifrovacím protokolom Signal, ktorým sú zabezpečené všetky správy ešte pred tým, ako opustia vaše zariadenie. Keď komunikujete s účtom spoločnosti cez WhatsApp, vaša správa sa bezpečne doručí na miesto určenia, ktoré si daná spoločnosť zvolí.
Pomocné zdroje
Dostali ste odpoveď na svoju otázku?
Áno
Nie