બિઝનેસ સાથે ચેટ કરવા વિશે

WhatsApp પર વ્યક્તિગત એકાઉન્ટ અને બિઝનેસ એકાઉન્ટ વચ્ચે ભેદ કરવો સરળ છે. વ્યક્તિગત ચેટમાં, સંપર્કની પ્રોફાઇલ જોવા માટે તેમના નામ પર દબાવો. જો તેઓ બિઝનેસ ચલાવતા હશે, તો તેમની પ્રોફાઇલમાં નીચેમાંથી કોઈ એક લેબલ હશે:
  • બિઝનેસ એકાઉન્ટ: WhatsApp Business પ્રોડક્ટની કોઈ એક પ્રોડક્ટ પર એકાઉન્ટ બનાવતા બિઝનેસ માટેનું આ ડિફોલ્ટ સ્ટેટસ છે.
    • નોંધ: જો ચેટની માહિતીમાં બિઝનેસનું નામ દેખાતું હોય, તો તેનો અર્થ એવો થાય કે WhatsAppએ ખાતરી કરી છે કે વિશ્વાસપાત્ર બ્રાંડ કે બિઝનેસ આ એકાઉન્ટ ધરાવે છે. તમારી એડ્રેસ બુકમાં જો તમે બિઝનેસને ઉમેર્યો ન હોય તો પણ બિઝનેસનું નામ દેખાય છે.
  • સત્તાવાર બિઝનેસ એકાઉન્ટ: WhatsAppએ ખાતરી કરી છે કે નોંધનીય અને વિશ્વાસપાત્ર બ્રાંડ આ એકાઉન્ટ ધરાવે છે. ચેટના લિસ્ટમાં "સત્તાવાર બિઝનેસ એકાઉન્ટ" પર તેમની પ્રોફાઇલમાં નામની બાજુમાં એક લીલા ખરાનું ઓળખ ચિહ્ન હોય છે.
    • નોંધ: "સત્તાવાર બિઝનેસ એકાઉન્ટ" એ દર્શાવતું નથી કે WhatsApp આ બિઝનેસનું સમર્થન કરે છે. તેનો માત્ર એવો અર્થ થાય છે કે બિઝનેસ પ્રખ્યાત, ઇન્ટરનેટ પર ઘણી વખત શોધ કરેલી વ્યક્તિ, બ્રાંડ કે સંસ્થાનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે.
મને મારી WhatsApp ચેટમાં નવો સિસ્ટમ મેસેજ કેમ દેખાય છે?
કેટલાક બિઝનેસ કે જેની સાથે તમે WhatsApp પર ચેટ કરો છો તેઓ તેના મેસેજનું સંચાલન કરવા અને તેને સ્ટોર કરવા Facebook કે અન્ય કંપનીનો ઉપયોગ કરવાનું પસંદ કરી શકે છે.
જ્યારે કોઈ બિઝનેસ આમાંથી કંઈ પસંદ કરે, ત્યારે તમને નીચેના મેસેજ દેખાશે:
  • કોઈ પાર્ટનરનો ઉપયોગ કરે: તો તમને “આ બિઝનેસ, આ ચેટના સંચાલન માટે બીજી કંપનીઓ સાથે મળીને કામ કરે છે” લખેલું દેખાશે.
  • WhatsApp Cloud (Meta દ્વારા હોસ્ટ કરવામાં આવતી સેવા) વાપરો: તમને “આ બિઝનેસ, આ ચેટનું સંચાલન કરવા માટે Metaની સુરક્ષિત સેવાનો ઉપયોગ કરે છે” લખેલું દેખાશે.
જો કોઈ બિઝનેસ તેમની ચેટનું જાતે જ સંચાલન કરતા હોય, તો તમને “મેસેજ અને કૉલ એન્ડ-ટૂ-એન્ડ એન્ક્રિપ્શનથી સુરક્ષિત છે. આ ચેટની બહારની કોઈ વ્યક્તિ તેને વાંચી કે સાંભળી શકતી નથી, WhatsApp પણ નહિ” લખેલું દેખાશે.
જોકે, Meta તમને દેખાતી જાહેરાતો માટે તમારી મેસેજની માહિતીનો આપમેળે ઉપયોગ કરશે નહિ, બિઝનેસ તેમના પોતાના માર્કેટિંગ હેતુઓ માટે તેમને મળતી ચેટનો ઉપયોગ કરી શકશે, જેમાં Meta પર જાહેરાતનો સમાવેશ હોઈ શકે છે.
જો તમે કોઈ બિઝનેસના મેસેજ મેળવવા ન માગતા હો, તો તમે ચેટમાંથી જ સીધા તેમની સાથે સંપર્ક તોડી શકો છો અથવા તમારા સંપર્કના લિસ્ટમાંથી તેમને ડિલીટ કરી શકો છો.
હંમેશાં ખાનગી અને સુરક્ષિત
દરેક WhatsApp મેસેજ અમુક સાંકેતિક કોડ દ્વારા સુરક્ષિત છે જે તમારા ડિવાઇસ પરથી મોકલતા પહેલાં જ મેસેજને સુરક્ષિત કરી દે છે. બિઝનેસ એકાઉન્ટને મેસેજ મોકલો, ત્યારે તમારો મેસેજ સુરક્ષિત રીતે બિઝનેસ દ્વારા પસંદ કરવામાં આવેલી નિર્ધારિત જગ્યાએ પહોંચાડવામાં આવે છે.
સંબંધિત લેખો
શું આનાથી તમારા પ્રશ્નનો જવાબ મળે છે?
હા
નહીં