วิธีใช้สถานะ

Android
iOS
เว็บและเดสก์ท็อป
คุณสามารถใช้สถานะเพื่อแชร์สถานะรูปภาพ วิดีโอ ข้อความและเสียงที่จะหายไปภายใน 24 ชั่วโมงได้
วิธีใช้สถานะ
ส่วนสถานะจะอยู่ในแท็บอัปเดต การอัปเดตสถานะของผู้ติดต่อจะปรากฏในส่วนอัปเดตล่าสุดของสถานะ
หากต้องการดูสถานะของผู้อื่น และต้องการให้ผู้อื่นเห็นสถานะของคุณ ทั้งคู่ต้องบันทึกกันและกันเป็นผู้ติดต่อ
ปัดเพื่อดูสถานะล่าสุดจากรายชื่อ คุณสามารถดูสถานะที่ปิดการแจ้งเตือนไว้ได้โดยเลื่อนไปทางขวา หรือแตะอัปเดตที่ปิดการแจ้งเตือน
วิธีสร้างและส่งสถานะ
จากแท็บอัปเดต คุณสามารถแชร์สถานะรูปภาพ วิดีโอ ข้อความหรือเสียงได้ด้วยการแตะรูปโปรไฟล์ที่ด้านล่างสถานะ
สถานะข้อความและเสียง
 1. แตะที่แท็บอัปเดต จากนั้นแตะ
  add
 2. แตะ
  text
  เพื่อเขียนอัปเดตสถานะแบบตัวอักษร
 3. แตะ T เพื่อเลือกแบบอักษร
 4. แตะ
  change color
  เพื่อเลือกสีพื้นหลัง
 5. แตะ
  microphone
  ค้างไว้เพื่อบันทึกการอัปเดตสถานะเสียง
 6. แตะ
  send
  เพื่อแชร์สถานะ
สถานะรูปภาพ
 1. แตะที่แท็บอัปเดต จากนั้นแตะ
  add
 2. สถานะจะเปิดในรูปภาพ
 3. แตะไอคอนแกลเลอรีเพื่อเลือกรูปภาพหรือถ่ายรูป
 4. จากนั้น คุณสามารถเลือก:
  • แตะ
   stickers
   เพื่อเพิ่มสติกเกอร์หรืออิโมจิ ปัดขึ้นเพื่อใช้ฟิลเตอร์
  • แตะ T เพื่อเพิ่มข้อความ
  • แตะดินสอเพื่อวาดบนรูปภาพ
  • แตะกล่องข้อความเพื่อเพิ่มคำอธิบาย
  • แตะสถานะ (รายชื่อติดต่อ) ที่ด้านล่างซ้ายเพื่อปรับแต่งกลุ่มเป้าหมายของคุณ
 5. แตะ
  send
  เพื่อแชร์สถานะ
สถานะวิดีโอ
 1. แตะที่แท็บอัปเดต จากนั้นแตะ
  add
 2. แตะวิดีโอ
 3. แตะไอคอนแกลเลอรีที่ด้านล่างซ้ายเพื่อเลือกวิดีโอ หรือบันทึกวิดีโอ
  • หมายเหตุ: WhatsApp รองรับวิดีโอรูปแบบ 3GP และ mpeg4
 4. แตะสถานะ (รายชื่อติดต่อ) ที่ด้านล่างซ้ายเพื่อปรับแต่งกลุ่มเป้าหมายของคุณ
 5. แตะ
  send
  เพื่อแชร์สถานะ
วิธีดูสถานะ
แตะผู้ติดต่อเพื่อดูสถานะ
หากมีผู้แชร์สถานะที่คุณยังไม่เคยเห็นมาก่อน คุณจะเห็นวงแหวนสีฟ้ารอบรูปโปรไฟล์ของบุคคลนั้น
คุณสามารถดูสถานะที่เคยดูแล้วได้
หากคุณติดตามช่อง คุณจะเห็นอัปเดตที่ดูแล้วใต้สถานะ โดยอัปเดตเหล่านั้นจะมีวงแหวนสีเทาล้อมรอบ
หากคุณไม่ได้ติดตามช่องอยู่ ให้แตะที่ลูกศรชี้ไปทางขวาถัดจากอัปเดตที่ดูแล้ว
เมื่อคุณดูสถานะของใครก็ตาม บุคคลนั้นจะทราบว่าคุณดูแล้ว เว้นแต่ว่าคุณหรือบุคคลดังกล่าวได้ปิดใช้งานใบตอบรับการเปิดอ่าน
วิธีตอบกลับหรือแสดงความรู้สึกต่อสถานะ
หากต้องการตอบกลับสถานะ:
 1. แตะที่สถานะ
 2. แตะตอบกลับ
 3. พิมพ์การตอบกลับของคุณ
  • แตะ
   add
   เพื่อแนบไฟล์
  • หรือแตะ
   stickers
   เพื่อใส่สติกเกอร์หรืออิโมจิ เมื่อคุณแตะสติกเกอร์หรืออิโมจิ ระบบจะส่งทันที
 4. แตะ
  send
หากต้องการแสดงความรู้สึกต่อสถานะ:
 1. แตะที่สถานะ
 2. ปัดหรือแตะตอบกลับ
 3. แตะสติกเกอร์อวาตาร์ ซึ่งคุณจะเห็นได้หากคุณเคยสร้างไว้แล้วเท่านั้น
 4. หรือแตะอิโมจิเพื่อแสดงความรู้สึก
 5. เมื่อคุณแตะสติกเกอร์หรืออิโมจิจากอวาตาร์ ระบบจะส่งทันที
วิธีลบหรือแก้ไขสถานะ
คุณไม่สามารถแก้ไขสถานะได้ แต่คุณแก้ไขรูปภาพหรือวิดีโอก่อนอัปโหลดเป็นสถานะได้
หมายเหตุ:
 • คุณไม่สามารถแชร์สถานะได้จากอุปกรณ์ที่เชื่อมโยง รวมถึง WhatsApp Web หรือ Desktop คุณจะต้องใช้โทรศัพท์ของคุณเพื่ออัปเดตสถานะ
 • คุณจะต้องมีพื้นที่จัดเก็บข้อมูลในอุปกรณ์อย่างน้อย 1GB เพื่อดูสถานะ ดังนั้นหากคุณประสบปัญหาใดๆ โปรดลองล้างพื้นที่เก็บข้อมูลในโทรศัพท์
วิธีบันทึกสถานะ
คุณสามารถบันทึกสถานะของตนเองบน iPhone ได้ แต่คุณไม่สามารถบันทึกสถานะของผู้อื่นได้
หากต้องการบันทึกสถานะ:
 1. แตะที่สถานะ
 2. แตะ
  more
  บนสถานะที่ต้องการบันทึก
 3. แตะแชร์
 4. บันทึกรูปภาพหรือวิดีโอของคุณ
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลนี้ตอบคำถามของคุณหรือไม่
ใช่
ไม่ใช่