วิธีใช้สถานะ

Android
iPhone
KaiOS
สถานะช่วยให้คุณแชร์การอัปเดตข้อความ รูปภาพ วิดีโอ และ GIF ที่เข้ารหัสจากต้นทางถึงปลายทางที่จะหายไปภายใน 24 ชั่วโมงได้
หมายเหตุ: หากต้องการรับและส่งการอัปเดตสถานะถึงผู้ติดต่อ ทั้งคุณและผู้ติดต่อต้องบันทึกหมายเลขโทรศัพท์ของกันและกันไว้ในสมุดที่อยู่ของโทรศัพท์
วิธีสร้างและส่งการอัปเดตสถานะ
 1. เปิด WhatsApp > แตะสถานะ
 2. แตะ:
  • กล้อง
   หรือสถานะของฉันเพื่อถ่ายภาพ บันทึกวิดีโอหรือ GIF หรือเลือกสื่อที่มีอยู่จากตัวเลือก คุณยังสามารถแก้ไขหรือเพิ่มคำอธิบายรูปภาพ วิดีโอ หรือ GIF ได้ตามที่อธิบายไว้ในบทความนี้หมายเหตุ: WhatsApp รองรับวิดีโอรูปแบบ 3GP และ mpeg4
  • ข้อความ
   เพื่อเขียนการอัปเดตสถานะแบบตัวอักษร
  • T เพื่อเลือกแบบอักษร
  • สี
   เพื่อเลือกสีพื้นหลัง
  • เสียง
   และกดค้างเพื่อบันทึกการอัปเดตสถานะแบบเสียง
 3. แตะกลุ่มเป้าหมายเริ่มต้นของคุณเพื่อเลือกกลุ่มเป้าหมายสำหรับสถานะ จากนั้นเลือกรายชื่อสำหรับสถานะ > แตะเสร็จสิ้น
 4. แตะส่ง
หรือคุณสามารถสร้างและส่งการอัปเดตสถานะของรูปภาพ วิดีโอ หรือ GIF ได้จากแท็บแชท โดยแตะกล้อง
หมายเหตุ: WhatsApp รองรับวิดีโอรูปแบบ 3GP และ mpeg4
วิธีดูหรือตอบกลับการอัปเดตสถานะ
 • หากต้องการดูการอัปเดตสถานะของผู้ติดต่อ ให้แตะสถานะ ตามด้วยการอัปเดตสถานะของผู้ติดต่อ หากต้องการตอบกลับการอัปเดตสถานะของผู้ติดต่อ ให้แตะตอบกลับ
แหล่งข้อมูล
ข้อมูลนี้ตอบคำถามของคุณหรือไม่
ชอบ
ไม่ใช่