วิธีใช้สถานะ

Android
iPhone
KaiOS
สถานะช่วยให้คุณแชร์การอัปเดตข้อความ รูปภาพ วิดีโอ และ GIF ที่จะหายไปหลังผ่านไป 24 ชั่วโมงได้ และยังมีการเข้ารหัสจากต้นทางถึงปลายทางอีกด้วย หากต้องการรับและส่งการอัปเดตสถานะถึงผู้ติดต่อ ทั้งคุณและผู้ติดต่อต้องบันทึกหมายเลขโทรศัพท์ของกันและกันไว้ในสมุดที่อยู่ของโทรศัพท์
การสร้างและส่งการอัปเดตสถานะ
 1. เปิด WhatsApp > สถานะ
 2. แตะ:
  • ข้อความ
   เพื่อเขียนการอัปเดตสถานะแบบตัวอักษร คุณสามารถแตะอีโมจิ
   เพื่อเพิ่มอีโมจิหรือ GIF, T เพื่อเลือกแบบอักษรหรือสี
   เพื่อเลือกสีพื้นหลัง
  • กล้อง
   หรือสถานะของฉันเพื่อถ่ายภาพ บันทึกวิดีโอหรือ GIF หรือเลือกรูปภาพ วิดีโอ หรือ GIF ที่มีอยู่จากตัวเลือก คุณยังสามารถเพิ่มคำบรรยายภาพหรือแก้ไขรูปภาพ วิดีโอ หรือ GIF ได้ เรียนรู้วิธีดำเนินการได้ในบทความนี้
 3. แตะส่ง
หรือคุณสามารถสร้างและส่งการอัปเดตสถานะรูปภาพ วิดีโอ หรือ GIF ได้โดยไปที่แท็บแชท จากนั้นแตะกล้อง
หมายเหตุ: WhatsApp รองรับวิดีโอรูปแบบ 3GP และ mpeg4
การดูหรือตอบกลับการอัปเดตสถานะ
 • หากต้องการดูการอัปเดตสถานะของผู้ติดต่อ ให้แตะแท็บสถานะ จากนั้นเลือกการอัปเดตสถานะของผู้ติดต่อ
 • หากต้องการตอบกลับการอัปเดตสถานะของผู้ติดต่อ ให้แตะตอบกลับขณะที่ดู
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:
วิธีใช้สถานะบน: iPhone | KaiOS
ข้อมูลนี้ตอบคำถามของคุณหรือไม่
ชอบ
ไม่ใช่