Používanie statusu

Android
iOS
Web a počítač
Status môžete použiť na zdieľanie fotiek a videí, ktoré zmiznú po 24 hodinách.
Používanie statusu
Časť Status nájdete na karte Novinky.
Ak chcete vidieť niekoho status a aby daná osoba videla ten váš, musíte sa navzájom uložiť ako kontakty.
Potiahnutím prstom zobrazíte najnovšie statusy kontaktov. Zastavené statusy môžete zobraziť posunutím doprava. Prípadne klepnite na ikonu
more options
> Zastavené príspevky.
Poznámka: V systéme Android nemôžete ukladať statusy.
Vytvorenie a zdieľanie statusu
V časti Novinky môžete zdieľať status, ktorý obsahuje fotku alebo video, klepnutím na svoju profilovú fotku v časti Status.
Status s fotkou
 1. Klepnite na Novinky.
 2. Klepnite na svoju profilovú fotku.
 3. Status sa otvorí v časti Fotka.
 4. Klepnite na ikonu Galéria vľavo dole a vyberte fotku. Prípadne fotku odfoťte.
 5. Ďalej môžete urobiť nasledujúce:
  • Klepnite na ikonu
   stickers
   , ak chcete pridať nálepky alebo emoji.
  • Klepnite na ikonu T, ak chcete pridať písmo. Farbu a rozloženie si môžete prispôsobiť.
  • Klepnite na Status (Kontakty) vľavo dole, ak si chcete prispôsobiť svoju cieľovú skupinu.
 6. Klepnutím na ikonu
  send
  svoj status zdieľajte.
Status s videom
 1. Klepnite na Novinky.
 2. Klepnite na svoju profilovú fotku.
 3. Klepnite na Video.
 4. Klepnite na ikonu Galéria vľavo dole a vyberte video. Prípadne video nahrajte.
  • Poznámka: aplikácia WhatsApp podporuje formáty videa 3GP a MPEG4.
 5. Klepnite na Status (Kontakty) vľavo dole, ak si chcete prispôsobiť svoju cieľovú skupinu.
 6. Klepnutím na ikonu
  send
  svoj status zdieľajte.
Prípadne môžete klepnutím na ikonu
camera
na karte Chaty vytvoriť a zdieľať status, ktorý obsahuje fotku alebo video.
Zobrazenie statusu
Klepnutím na kontakt zobrazíte jeho status.
Ak niekto zdieľa status, ktorý ste ešte nevideli, okolo jeho profilovej fotky uvidíte zelený krúžok.
Môžete vidieť statusy, ktoré ste už zobrazili.
Ak sledujete kanály, zobrazené príspevky nájdete v časti Status. Okolo nich bude sivý krúžok.
Ak kanály nesledujete, klepnite na šípku nadol vedľa možnosti Zobrazené príspevky.
Po zobrazení statusu môže používateľ vedieť, že ste ho videli, pokiaľ ste vy alebo daný používateľ nevypli potvrdenia o prečítaní.
Odpovedanie alebo reagovanie na status
Ak chcete odpovedať na status:
 1. Klepnite na status.
 2. Klepnite na Odpovedať.
 3. Napíšte svoju odpoveď.
  • Klepnutím na ikonu
   attach
   môžete niečo pripojiť.
  • Prípadne klepnutím na ikonu
   stickers
   pridajte nálepku alebo emoji. Hneď ako klepnete na nálepku alebo emoji, odošle sa.
 4. Klepnite na ikonu
  send
  .
Ak chcete reagovať na status:
 1. Klepnite na status.
 2. Potiahnite prstom alebo klepnite na Odpovedať.
 3. Klepnite na nálepku avatara. Zobrazí sa vám, iba ak ste nejakú vytvorili.
 4. Prípadne klepnite na emoji, prostredníctvom ktorej chcete reagovať.
 5. Hneď ako klepnete na nálepku s avatarom alebo emoji, odošle sa.
Odstránenie alebo úprava statusu
Status nemôžete upraviť. Fotku alebo video však môžete upraviť skôr, ako ich nahráte ako status.
Poznámka:
 • Nemôžete zdieľať status z prepojených zariadení vrátane aplikácií WhatsApp Web alebo WhatsApp Desktop. Na aktualizáciu statusu budete musieť použiť svoj telefón.
 • Na zobrazenie statusov budete potrebovať aspoň 1 GB úložného priestoru vo svojom zariadení. Ak máte nejaké problémy, skúste vymazať pamäť telefónu.
Pomocné zdroje
Dostali ste odpoveď na svoju otázku?
Áno
Nie