સ્ટેટસ કેવી રીતે વાપરવું

Android
iOS
વેબ અને ડેસ્કટોપ
24 કલાક પછી ગાયબ થતાં ફોટા, વીડિયો, લખાણ અને વોઇસ સ્ટેટસ શેર કરવા માટે તમે સ્ટેટસ વાપરી શકો છો.
સ્ટેટસ વાપરવા વિશે
તમને અપડેટમાં સ્ટેટસવિભાગ દેખાશે. સંપર્કોના સ્ટેટસ અપડેટ સ્ટેટસના તાજેતરની અપડેટ વિભાગમાં દેખાશે.
કોઈનું સ્ટેટસ જોવા માટે અને તેઓ તમારું સ્ટેટસ જોઈ શકે તે માટે, તમારે એકબીજાને સંપર્કો તરીકે સેવ કરેલા હોવા જરૂરી છે.
સંપર્કોના તાજેતરનાં સ્ટેટસ જોવા માટે સરકાવો. તમે જમણી બાજુ સરકાવીને મ્યૂટ કરેલાં સ્ટેટસ જોઈ શકો છો. અથવા, મ્યૂટ કરેલી અપડેટ પર દબાવો.
સ્ટેટસ બનાવવા અને મોકલવા માટે
અપડેટ પરથી, તમે સ્ટેટસ હેઠળ તમારા પ્રોફાઇલ ફોટો પર દબાવીને ફોટો, વીડિયો, લખાણ કે વોઇસ સ્ટેટસ શેર કરી શકો છો
લખાણ અને વોઇસ સ્ટેટસ બનાવવા માટે
 1. અપડેટ ટેબ પર દબાવો, પછી
  add
  પર દબાવો
 2. લખાણ સાથેની અપડેટ મૂકવા માટે
  text
  પર દબાવો.
 3. ફોન્ટ પસંદ કરવા માટે T પર દબાવો.
 4. બેકગ્રાઉન્ડ રંગ પસંદ કરવા માટે
  change color
  પર દબાવો.
 5. વોઇસ સ્ટેટસ અપડેટ રેકોર્ડ કરવા માટે
  microphone
  પર દબાવી રાખો.
 6. તમારું સ્ટેટસ શેર કરવા માટે
  send
  પર દબાવો.
ફોટો સ્ટેટસ બનાવવા માટે
 1. અપડેટ ટેબ પર દબાવો, પછી
  add
  પર દબાવો
 2. સ્ટેટસ ફોટોમાં ખુલશે.
 3. ફોટો પસંદ કરવા માટે ગેલેરી આઇકન પર દબાવો અથવા ફોટો લો.
 4. આ પછી, તમે આટલું કરી શકો છો:
  • સ્ટિકર કે ઇમોજી ઉમેરવા માટે
   stickers
   પર દબાવો. ફિલ્ટર લગાડવા માટે ઉપર સરકાવો.
  • લખાણ ઉમેરવા T પર દબાવો.
  • તમારા ફોટા પર દોરવા માટે પેન્સિલ પર દબાવો.
  • કેપ્શન ઉમેરવા માટે લખાણની જગ્યા પર દબાવો.
  • તમારા સંપર્કોને કસ્ટમાઇઝ કરવા માટે નીચે ડાબી બાજુએ સ્ટેટસ (સંપર્કો) પર દબાવો.
 5. તમારું સ્ટેટસ શેર કરવા માટે
  send
  પર દબાવો.
વીડિયો સ્ટેટસ બનાવવા માટે
 1. અપડેટ ટેબ પર દબાવો, પછી
  add
  પર દબાવો
 2. વીડિયો પર દબાવો.
 3. વીડિયો પસંદ કરવા માટે નીચે ડાબી બાજુએ ગેલેરી આઇકન પર દબાવો. અથવા, વીડિયો રેકોર્ડ કરો.
  • નોંધ: WhatsApp 3GP અને mpeg4 વીડિયો ફોર્મેટને સપોર્ટ કરે છે.
 4. તમારા સંપર્કોને કસ્ટમાઇઝ કરવા માટે નીચે ડાબી બાજુએ સ્ટેટસ (સંપર્કો) પર દબાવો.
 5. તમારું સ્ટેટસ શેર કરવા માટે
  send
  પર દબાવો.
સ્ટેટસ જોવા માટે
સંપર્કનું સ્ટેટસ જોવા માટે તેના પર દબાવો.
જો કોઈ વ્યક્તિએ શેર કરેલા સ્ટેટસને હજી તમે જોયું ન હોય, તો તમને તેમના પ્રોફાઇલ ફોટોની ફરતે બ્લૂ રંગનું વર્તુળ દેખાશે.
તમે પહેલાં જોઈ લીધેલા સ્ટેટસ પણ જોઈ શકો છો.
જો તમે ચેનલ ફોલો કરો છો, તો તમને સ્ટેટસ હેઠળ જોયેલી અપડેટ મળશે. તેમની ફરતે રાખોડી રંગનું વર્તુળ હશે.
જો તમે ચેનલ ફોલો કરતા નથી, તો જોયેલી અપડેટની બાજુમાં જમણા એરો પર દબાવો.
જ્યારે તમે કોઈનું સ્ટેટસ જુઓ છો ત્યારે તેઓ જાણી શકે છે કે તમે તે જોયું છે સિવાય કે તમે અથવા તેમણે વંચાયાની ખાતરી બંધ કરી હોય.
સ્ટેટસ પર જવાબ કે પ્રતિક્રિયા આપવા માટે
સ્ટેટસનો જવાબ આપવા માટે:
 1. સ્ટેટસ પર દબાવો.
 2. જવાબ આપો પર દબાવો.
 3. તમારો જવાબ લખો.
  • સાથે કંઈક જોડવા માટે
   add
   પર દબાવો.
  • અથવા, સ્ટિકર કે ઇમોજી સામેલ કરવા માટે
   stickers
   પર દબાવો. તમે સ્ટિકર કે ઇમોજી પર દબાવો એટલે તરત જ તે મોકલાઈ જશે.
 4. send
  પર દબાવો
સ્ટેટસ પર પ્રતિક્રિયા આપવા માટે:
 1. સ્ટેટસ પર દબાવો.
 2. જવાબ આપોને સરકાવો કે તેના પર દબાવો.
 3. અવતારના સ્ટિકર પર દબાવો. તમને માત્ર જો તમે કંઈક બનાવ્યું હશે તો જ દેખાશે.
 4. અથવા, પ્રતિક્રિયા આપવા માટે ઇમોજી પર દબાવો.
 5. તમે અવતાર સ્ટિકર કે ઇમોજી પર દબાવો એટલે તરત જ તે મોકલાઈ જશે.
સ્ટેટસ ડિલીટ કરવા કે તેમાં ફેરફાર કરવા માટે
તમે સ્ટેટસમાં ફેરફાર કરી શકતા નથી. જોકે, તમે તેને સ્ટેટસ તરીકે અપલોડ કરતાં પહેલાં ફોટો કે વીડિયોમાં ફેરફાર કરી શકો છો.
નોંધ:
 • તમે WhatsApp વેબ કે ડેસ્કટોપ સહિત લિંક કરેલાં ડિવાઇસ પરથી સ્ટેટસ શેર કરી શકતા નથી. સ્ટેટસ અપડેટ કરવા માટે તમારે તમારા ફોનનો ઉપયોગ કરવો પડશે.
 • સ્ટેટસ જોવા માટે તમારે તમારા ડિવાઇસ પર ઓછામાં ઓછી 1 GB સુધીની ઉપલબ્ધ સ્ટોરેજ રાખવી જરૂરી છે. જો તમને કોઈ સમસ્યા આવી રહી હોય, તો તમારા ફોનનું સ્ટોરેજ ખાલી કરી જુઓ.
સ્ટેટસ સેવ કરવા માટે
તમે iPhone પર તમારું પોતાનું સ્ટેટસ સેવ કરી શકો છો. તમે બીજા કોઈ સ્ટેટસ સેવ કરી શકતા નથી.
તમારું સ્ટેટસ સેવ કરવા માટે:
 1. તમારા સ્ટેટસ પર દબાવો.
 2. તમે જે સ્ટેટસ સેવ કરવા માગતા હો, તેના
  more
  પર દબાવો.
 3. શેર કરો પર દબાવો
 4. તમારો ફોટો કે વીડિયો સેવ કરો.
સંબંધિત લેખો
શું આનાથી તમારા પ્રશ્નનો જવાબ મળે છે?
હા
નહીં