วิธีรายงานแค็ตตาล็อกหรือธุรกิจ

หากคุณคิดว่าธุรกิจละเมิดนโยบายการค้าของเรา คุณสามารถรายงานได้
การรายงานผลิตภัณฑ์หรือบริการ
  1. เปิดแชทกับธุรกิจ
  2. แตะชื่อธุรกิจเพื่อดูโปรไฟล์ WhatsApp Business
  3. แตะดูทั้งหมดถัดจากแค็ตตาล็อก
  4. แตะผลิตภัณฑ์หรือบริการเพื่อดูรายละเอียด
  5. แตะตัวเลือกเพิ่มเติม