Posielanie médií

Zdieľanie médií, dokumentov, polohy a kontaktov
 1. Otvorte individuálny alebo skupinový chat.
 2. Klepnite na ikonu Pripojiť
  . Potom klepnite na niektorú z týchto možností:
  • Ak chcete vybrať dokument uložený vo vašom telefóne, klepnite na ikonu Dokument.
  • Ak chcete spraviť fotku so svojím fotoaparátom, klepnite na ikonu Kamera.
  • Ak chcete vybrať existujúcu fotku alebo video uložené vo vašom telefóne, klepnite na ikonu Galéria. Podržaním prsta môžete vybrať viacero snímok.
  • Ak chcete odoslať existujúce zvukové súbory zo svojho telefónu, klepnite na ikonu Zvuk.
  • Ak chcete poslať svoju polohu alebo polohu miesta nablízku, klepnite na možnosť Poloha.
  • Ak chcete cez WhatsApp poslať informácie o kontakte z adresára svojho telefónu, klepnite na ikonu Kontakt.
 3. K fotkám a videám môžete pridať aj titulky. Potiahnutím prstom môžete listovať medzi fotkami a pridať titulky k jednotlivým snímkam.
 4. Klepnite na ikonu Odoslať
  .
Poznámka: Maximálna povolená veľkosť dokumentu je 2 GB. Ak chcete odoslať dokument z aplikácie WhatsApp, musíte ho mať uložený vo svojom telefóne. WhatsApp sa takisto zobrazí ako možnosť v ponuke zdieľania v aplikáciách na prácu s dokumentmi. Stiahnuté dokumenty sa automaticky uložia do priečinka dokumentov aplikácie WhatsApp (WhatsApp/Media/WhatsApp Documents). Tento priečinok môžete otvoriť v aplikácii na správu súborov.
Posielanie médii vo vysokej kvalite
 1. Klepnite v aplikácii WhatsApp na Ďalšie možnosti > Nastavenia.
 2. Klepnite na Úložisko a dáta> Kvalita nahratých médií > Kvalita nahratých fotiek.
 3. Klepnite na Automaticky (odporúča sa), Najvyššia kvalita alebo Šetrenie dát.
 4. Poznámka: Médiá s vysokým rozlíšením spotrebujú väčšie množstvo dát.
Preposielanie médií, dokumentov, polohy a kontaktov
 1. Otvorte individuálny alebo skupinový chat.
 2. Podržte prst na type správy, ktorú chcete preposlať. Môžete vybrať aj viacero správ.
 3. Klepnite na ikonu Preposlať
  .
 4. Vyberte chat, do ktorého chcete preposlať správu.
 5. Klepnite na ikonu Odoslať
  .
Pri preposielaní médií, dokumentov, informácií o polohe a kontaktov nie je potrebné znova nahrávať tieto položky. Preposlané správy, ktoré ste neposlali pôvodne vy, budú označené ako Preposlané.
Poznámka: Titulky sa neprepošlú spolu s médiami. Nebudete môcť preposielať správy do zoznamov rozosielania.
Pomohlo vám to?
Áno
Nie