Jak odesílat média

Sdílení médií, dokumentů, polohy nebo kontaktů
 1. Otevřete individuální nebo skupinový chat.
 2. Klepněte na Připojit
  . Poté klepněte na možnost:
  • Dokument, chcete-li vybrat dokument ze svého telefonu.
  • Fotoaparát, chcete-li pořídit novou fotografii.
  • Galerie, chcete-li vybrat existující fotografii nebo video ze svého telefonu. Dlouhým stisknutím lze také zvolit více snímků najednou.
  • Zvukový soubor, chcete-li odeslat existující zvukový soubor ze svého telefonu.
  • Poloha, chcete-li odeslat svou polohu nebo polohu místa v okolí.
  • Kontakt, chcete-li v aplikaci WhatsApp odeslat podrobnosti o kontaktu, který máte uložený v adresáři telefonu.
 3. K fotografiím a videím lze také přidávat popisky. Zvolené fotografie můžete posouvat doprava či doleva a postupně přidat popisek ke každé z nich.
 4. Klepněte na Odeslat
  .
Upozornění: Maximální povolená velikost dokumentu je 2 GB. Abyste mohli dokument odeslat přímo z aplikace WhatsApp, musí být uložen ve vašem telefonu. V aplikacích určených k přenosu dokumentů se vám WhatsApp případně zobrazí jako jedna z možností v nabídce sdílení. Stáhnete-li dokument, bude automaticky uložen do složky aplikace WhatsApp WhatsApp/Media/WhatsApp Documents, kterou lze otevřít pomocí aplikací pro správu souborů.
Odesílání médií ve vysoké kvalitě
 1. Klepněte v aplikaci WhatsApp na Více možností > Nastavení.
 2. Klepněte na Úložiště a data> Kvalita nahrávání médií > Kvalita nahrávání fotografií.
 3. Klepněte na Automatická (doporučeno), Nejvyšší kvalita nebo Úsporné nahrávání.
 4. Upozornění: Média ve vysokém rozlišení spotřebují více dat.
Přeposílání médií, dokumentů, polohy nebo kontaktů
 1. Otevřete individuální nebo skupinový chat.
 2. Klepněte na příslušnou zprávu, kterou se chystáte přeposlat, a přidržte ji. Můžete označit i několik zpráv najednou.
 3. Klepněte na ikonu Přeposlat
  .
 4. Zvolte chat, do kterého zprávu chcete přeposlat.
 5. Klepněte na Odeslat
  .
Přeposíláte-li média, dokumenty, polohy nebo kontakty, není třeba je znovu nahrávat. Všechny přeposlané zprávy, které jste původně neodeslali vy sami, se budou příjemcům zobrazovat s označením „Přeposláno“.
Upozornění: Popisky spolu s médii přeposlány nebudou. Do hromadných zpráv zprávy přeposílat nelze.
Zodpověděli jsme vaši otázku?
Ano
Ne