วิธีเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ต่างประเทศ

  1. เปิดสมุดที่อยู่ในโทรศัพท์
  2. เมื่อเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ติดต่อ ให้เริ่มต้นโดยใส่เครื่องหมายบวก (+)
  3. ป้อนรหัสประเทศ ตามด้วยหมายเลขโทรศัพท์แบบเต็ม
    • หมายเหตุ: รหัสประเทศเป็นตัวเลขรหัสนำหน้าที่จะต้องป้อนก่อนหมายเลขโทรศัพท์ในประเทศแบบเต็มเพื่อทำการโทรหาหมายเลขในประเทศอื่น คุณสามารถดูรหัสประเทศที่ต้องการได้จากการค้นหาออนไลน์
ตัวอย่างเช่น หากผู้ติดต่ออยู่ในสหรัฐอเมริกา (รหัสประเทศ "1") มีรหัสพื้นที่ "408" และหมายเลขโทรศัพท์ "XXX-XXXX" คุณจะต้องป้อน +1 408 XXX XXXX
หมายเหตุ:
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าลบเลข 0 ที่นำหน้าหรือรหัสการโทรพิเศษใดๆ ออกหมดแล้ว
  • หากคุณต้องการเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ในพื้นที่ (ในประเทศ) ลงในสมุดที่อยู่ในโทรศัพท์ ให้ป้อนหมายเลขเหมือนกับว่าคุณจะโทรหาผู้ติดต่อนั้น
  • หมายเลขโทรศัพท์ทั้งหมดในอาร์เจนตินา (รหัสประเทศ "54") ควรมี "9" ระหว่างรหัสประเทศและรหัสพื้นที่ ต้องลบเลข "15" นำหน้าออกเพื่อที่จะให้หมายเลขสุดท้ายมีตัวเลขรวม 13 หลัก เช่น +54 9 XXX XXX XXXX
  • หมายเลขโทรศัพท์ในเม็กซิโก (รหัสประเทศ "52") จะต้องมี "1" หลัง "+52" แม้ว่าจะเป็นหมายเลขของ Nextel ก็ตาม
ข้อมูลนี้ตอบคำถามของคุณหรือไม่
ใช่
ไม่ใช่