Pridanie medzinárodného telefónneho čísla

  1. Otvorte adresár vo svojom telefóne.
  2. Pred telefónnym číslom kontaktu napíšte znamienko plus (+).
  3. Zadajte kód krajiny a potom celé telefónne číslo.
    • Poznámka: Kód krajiny je číselná predvoľba, ktorú musíte zadať pred národné telefónne číslo, ak chcete volať do zahraničia. Príslušný kód krajiny môžete nájsť na internete.
Ak má napríklad kontakt z USA (kód krajiny „1“) telefónne číslo „XXX XXXX“ s miestnou predvoľbou „408“, číslo napíšte vo formáte +1 408 XXX XXXX.
Poznámka:
  • Na začiatku telefónneho čísla neuvádzajte žiadne číslice 0 ani špeciálne predvoľby.
  • Ak chcete do adresára pridať lokálne telefónne číslo (čiže číslo v rámci vašej krajiny), telefónne číslo napíšte v takom formáte, aký by ste použili, keby ste chceli zavolať na toto číslo.
  • Všetky argentínske telefónne čísla (kód krajiny „54“) by mali mať medzi kódom krajiny a miestnou predvoľbou číslicu „9“. Predvoľbu „15“ je potrebné odstrániť, takže výsledné telefónne číslo bude obsahovať celkovo 13 číslic: +54 9 XXX XXX XXXX.
  • Pri mexických telefónnych číslach (kód krajiny „52“) sa musí po predvoľbe „+52“ zadať číslica „1“, a to aj v prípade telefónnych čísiel v sieti Nextel.
Dostali ste odpoveď na svoju otázku?
Áno
Nie