Jak dodać zagraniczny numer telefonu?

  1. Otwórz książkę adresową telefonu.
  2. Rozpocznij dodawanie numeru telefonu od znaku plus (+).
  3. Wpisz numer kierunkowy kraju i pełny numer telefonu.
    • Uwaga: numer kierunkowy kraju to prefiks, który należy wpisać przed pełnym krajowym numerem telefonu, aby wykonać połączenie do innego kraju. Potrzebny numer kierunkowy kraju znajdziesz w Internecie.
Przykładowo, jeśli kontakt ze Stanów Zjednoczonych (numer kierunkowy kraju „1”) ma numer kierunkowy miejscowości „408” i numer telefonu „XXX-XXXX”, wpisz +1 408 XXX XXXX.
Uwaga:
  • Pamiętaj o usunięciu wszelkich wodzących zer lub specjalnych kodów połączeń.
  • Jeśli do książki adresowej chcesz dodać numer lokalny (krajowy), wpisz go w taki sposób, jak przy wykonywaniu połączenia z tym kontaktem.
  • Wszystkie argentyńskie numery telefonów (numer kierunkowy kraju „54”) muszą mieć „9” między numerem kierunkowym kraju a numerem kierunkowym miasta. Prefiks „15” musi zostać usunięty, tak by ostateczny numer telefonu składał się w sumie z 13 cyfr: +54 9 XXX XXX XXXX.
  • Meksykańskie numery telefonów (numer kierunkowy kraju „52”) muszą mieć „1” po „+52”, nawet jeśli są to numery telefonów Nextel.
Czy udzielona odpowiedź jest satysfakcjonująca?
Tak
Nie