چگونگی افزودن شماره تلفن بین‌المللی

  1. دفترچه تلفن گوشیتان را باز کنید.
  2. هنگام افزودن شماره تلفن مخاطب، با علامت بعلاوه (+) شروع کنید.
  3. کد کشور و سپس شماره تلفن کامل را وارد کنید.
    • توجه: کد کشور یک پیش شماره عددی است که برای برقراری تماس با کشورهای دیگر لازم است قبل از شماره تلفن وارد شود. می‌توانید برای یافتن کد کشور مورد نظرتان در اینترنت جستجو کنید.
برای نمونه اگر مخاطبی در ایالات متحده (کد کشور «۱») کد منطقه «۴۰۸» و شماره تلفن «xxx‎-xxxx» را داشته باشد، شما آن را اینطور وارد خواهید کرد: ‎+۱ ۴۰۸ xxx xxxx.
توجه:
  • حتما همه ۰های آغازین یا کدهای دستوری خاص تلفنی را حذف کنید.
  • اگر می‌خواستید یک شماره تلفن محلی (داخل کشور) را به دفترچه تلفن گوشیتان اضافه کنید، شماره را همان طوری وارد کنید که برای تماس تلفنی وارد می‌کنید.
  • همه شماره‌های کشور آرژانتین (کد کشور «۵۴») باید یک عدد «۹» بین کد کشور و کد منطقه داشته باشند. پیش شماره «۱۵» باید حذف شود تا شماره تلفن نهایی در کل ۱۳ رقم داشته باشد: ‎+۵۴ ۹ xxx xxx xxxx
  • شماره تلفن‌های کشور مکزیک (کد کشور «۵۲») باید بعد از «‎+۵۲» یک رقم «۱» داشته باشند، حتی اگر متعلق به Nextel باشند.
آیا این مطلب به سؤال شما پاسخ می‌دهد؟
بله
خیر