Jak přidat kontakt s mezinárodním telefonním číslem

  1. Otevřete seznam kontaktů v telefonu.
  2. Kdykoli přidáváte nové telefonní číslo, začněte znaménkem plus (+).
  3. Zadejte kód země a následně celé telefonní číslo.
    • Upozornění: Kód země je číselná předvolba, kterou musíte zadat před lokální formát telefonního čísla, pokud chcete volat do cizí země. Potřebný kód země lze vyhledat na internetu.
Například pokud kontakt z USA (kód země „1“) žije v oblasti s kódem „408“ a jeho telefonní číslo je „XXX-XXXX“, pak byste měli číslo zadat v tomto formátu: +1 408 XXX XXXX.
Upozornění:
  • Ujistěte se, že jste ze začátku telefonních čísel odebrali nuly a jakékoli speciální předvolby.
  • Pokud jste do svého adresáře chtěli přidat lokální telefonní číslo (v rámci své země), zadejte telefonní číslo v takovém formátu, jako kdybyste s daným kontaktem chtěli zahájit běžný telefonický hovor.
  • Všechna argentinská telefonní čísla (kód země „54“) by měla mezi kódem země a kódem oblasti mít číslici „9“. Je nutné odebrat předvolbu „15“. Konečné telefonní číslo tak bude mít 13 číslic: +54 9 XXX XXX XXXX.
  • Mexická telefonní čísla (kód země „52“) musí po předvolbě „+52“ obsahovat číslici „1“, a to i pokud se jedná o telefonní čísla Nextel.
Zodpověděli jsme vaši otázku?
Ano
Ne