Jak nainstalovat rozšíření Code Verify pro webový prohlížeč

Web a počítač
Rozšíření Code Verify pro webový prohlížeč dokáže zjistit, jestli používáte autentickou a nepozměněnou verzi aplikace WhatsApp Web, a představuje tak dodatečnou vrstvu zabezpečení na webu. Toto rozšíření je dostupné pro následující prohlížeče:
  • Google Chrome
  • Mozilla Firefox
  • Microsoft Edge
Chcete-li rozšíření Code Verify nainstalovat do svého prohlížeče, postupujte podle pokynů dostupných pro daný prohlížeč. Další asistenci vám může poskytnout tým podpory vašeho webového prohlížeče.
Upozornění:
  • Aby bylo možné zajistit co nejlepší uživatelskou zkušenost, jakmile si stáhnete Code Verify, připněte jej na lištu webového prohlížeče. Snadno tak rozšíření uvidíte a můžete kdykoli zkontrolovat, jestli se aplikaci WhatsApp Web podařilo ověřit.
  • Pokud aplikaci WhatsApp Web používáte na anonymní či soukromé kartě, doporučujeme řídit se pokyny pro zapnutí rozšíření na anonymních či soukromých kartách prohlížeče, který používáte.
  • Rozšíření Code Verify nemá přístup k žádným dalším otevřeným kartám ani oknům vašeho prohlížeče.
  • Toto rozšíření neukládá žádná data, metadata ani údaje o uživatelích a nesdílí žádné informace se společností WhatsApp. Mimo to nedokáže číst odeslané a přijaté zprávy a nemá k nim přístup.
Další informace:
Zodpověděli jsme vaši otázku?
Ano
Ne