Як використовувати наклейки

Android
iOS

Як надсилати наклейки

Щоб надіслати наклейку:
 1. Торкніться значка
  emoji
  >
  stickers
  .
 2. Торкніться наклейки, яку хочете надіслати.
Як надіслати наклейку з аватаром
 1. Торкніться значка
  emoji
  , а потім – зображення свого аватару.
 2. Торкніться наклейки з аватаром, щоб надіслати її.
Примітка. Наклейки з аватаром можуть бути статичними або одночасно статичними й анімованими, в залежності від вашого пристрою.

Як знаходити й керувати наборами наклейок

Під кожним завантаженим набором наклейок відображається декілька рекомендованих наборів наклейок з Магазину наклейок WhatsApp. Ви можете торкнутися будь-якої з цих наклейок, щоб надіслати її, або торкнутися значка
sticker
, щоб переглянути весь набір.
Щоб знайти додаткові набори наклейок:
 1. Торкніться значка
  emoji
  >
  stickers
  >
  sticker
  .
 2. Торкніться значка
  android-add-sticker-pack
  поруч із набором наклейок, який потрібно завантажити.
 3. Щойно завершиться завантаження, ви побачите позначку
  green check mark
  .
 4. Торкніться значка
  back
  .
Шоб знайти наклейки у Google Play Маркеті:
 1. Торкніться значка
  sticker
  .
 2. Прокрутіть донизу вкладку Усі наклейки.
 3. Торкніться Дізнатися про програми з наклейками.
Примітка. Наклейки, завантажені не з WhatsApp, можуть бути недоступні в пошуку, якщо їх автор не дотримувався наших правил під час позначення їх тегами.
Щоб переглянути, впорядкувати й вилучити завантажені набори наклейок:
 1. Торкніться значка
  sticker
  .
 2. Торкніться Мої наклейки.
 3. Торкніться й утримуйте значок
  reorder
  , щоб впорядкувати набори наклейок.
 4. Торкніться значка
  delete
  , щоб вилучити набір наклейок.

Як шукати наклейки

Щоб знайти потрібні наклейки серед завантажених або побачити нові, торкніться значка
search
й шукайте наклейки за допомогою тексту або смайлів.
 • У розділі Мої наклейки ви побачите завантажені наклейки.
 • У розділі Більше наклейок відображаються наклейки, які можна завантажити з WhatsApp та від сторонніх постачальників (як-от GIPHY). Примітка. Джерела в мережі використовують пошукові терміни для знаходження доречних результатів.

Як створювати власні наклейки

Щоб створити власну наклейку:
 1. Відкрийте приватну або групову бесіду.
 2. Торкніться значка
  emoji
  >
  stickers
  .
 3. Торкніться значка
  stickers
  > Використати фото.
 4. Виберіть фото з галереї пристрою.
 5. На екрані попереднього перегляду виберіть одну з попередньо встановлених опцій, а потім:
  • Торкніться значка
   stickers
   , щоб додати наклейку або смайл.
  • Торкніться значка
   stickers
   , щоб додати до наклейки текст.
  • Торкніться значка
   stickers
   , щоб почати малювати на наклейці.
 6. Торкніться значка
  stickers
  , щоб надіслати свою наклейку.

Впорядкувати свої наклейки

Щоб перемістити наклейку на початок категорії (як-от, Обрані):
 1. Торкніться й утримуйте наклейку, яку потрібно перемістити.
 2. Торкніться значка
  stickers
  . Примітка. Це призведе до переміщення наклейки вгору категорії Нещодавні.
Щоб видалити наклейки з обраного, торкніться і утримуйте наклейку, яку потрібно видалити, а потім торкніться Видалити з обраного. Примітка. Дотик до Вилучити з нещодавніх не призведе до видалення наклейки, вона лише не відображатиметься в категорії Нещодавні.

Оновлення наборів наклейок

Зелена крапка біля набору наклейок означає, що його можна оновити.
 1. Торкніться значка
  add
  .
 2. На вкладці Усі наклейки торкніться опції Оновити біля потрібного набору.
 3. Після завершення оновлення з’явиться значок
  green check mark
  .

Схожі статті

Тут є відповідь на ваше запитання?

Так
Ні