วิธีใช้สติกเกอร์

Android
iPhone

การดาวน์โหลดและใช้สติกเกอร์
 1. เปิดแชทส่วนตัวหรือแชทกลุ่ม
 2. หากต้องการเพิ่มชุดสติกเกอร์ ให้แตะอีโมจิ
  > สติกเกอร์
  > เพิ่ม
 3. แตะดาวน์โหลด
  ถัดจากชุดสติกเกอร์ที่ต้องการดาวน์โหลด หากได้รับข้อความแจ้ง ให้แตะดาวน์โหลด • {ขนาดไฟล์}
  • เครื่องหมายถูกสีเขียว
   จะปรากฏขึ้นเมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้ว
 4. แตะย้อนกลับ
 5. ค้นหาและแตะสติกเกอร์ที่ต้องการส่ง
เมื่อแตะสติกเกอร์ สติกเกอร์จะส่งโดยอัตโนมัติ
ตัวเลือกเพิ่มเติม:
 • แตะล่าสุด
  เพื่อดูสติกเกอร์ที่ใช้ล่าสุด
 • แตะรายการโปรด
  เพื่อดูสติกเกอร์โปรดของคุณ
  • หากต้องการกำหนดสติกเกอร์เป็นรายการโปรด ให้แตะอีโมจิ
   > สติกเกอร์
   แตะสติกเกอร์ค้างไว้ แล้วแตะเพิ่ม หรือแตะสติกเกอร์นั้นในหน้าต่างแชทส่วนตัวหรือแชทกลุ่ม > เพิ่มไปยังรายการโปรด
  • หากต้องการเลิกกำหนดสติกเกอร์เป็นรายการโปรด ให้แตะอีโมจิ
   > สติกเกอร์
   > รายการโปรด
   แตะสติกเกอร์ค้างไว้ แล้วแตะลบ หรือแตะสติกเกอร์นั้นในหน้าต่างแชทส่วนตัวหรือแชทกลุ่ม > ลบออกจากรายการโปรด
 • จะมีการกำหนดหมวดหมู่สติกเกอร์ตามอีโมจิที่แสดงบนไอคอน แตะกล่องรูปหัวใจ
  เพื่อดูชุดหมวดหมู่สติกเกอร์
 • แตะเพิ่ม
  สำหรับตัวเลือกสติกเกอร์เพิ่มเติม เลื่อนลงไปยังด้านล่างของแท็บสติกเกอร์ทั้งหมด และแตะดาวน์โหลดสติกเกอร์เพิ่ม
  การดำเนินการนี้จะนำคุณไปยัง Google Play Store ซึ่งคุณสามารถดาวน์โหลดแอปสติกเกอร์ได้
 • แตะค้นหา
  เพื่อค้นหาสติกเกอร์ที่เฉพาะเจาะจงที่คุณดาวน์โหลดไว้ คุณสามารถค้นหาสติกเกอร์ได้โดยใช้ข้อความหรืออีโมจิ
  • หมายเหตุ: สติกเกอร์ที่คุณดาวน์โหลดภายนอก WhatsApp อาจไม่สามารถค้นหาได้หากผู้สร้างสติกเกอร์ไม่ได้ติดแท็กสติกเกอร์ตามหลักเกณฑ์ของ WhatsApp
  • การค้นหาสติกเกอร์ทำงานแบบออฟไลน์ทั้งหมด WhatsApp ไม่ได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานการค้นหาสติกเกอร์หรือคีย์เวิร์ดที่คุณใช้เมื่อค้นหาสติกเกอร์
 • หากต้องการดูชุดสติกเกอร์ที่ได้ดาวน์โหลด ให้แตะเพิ่ม
  > สติกเกอร์ของฉัน
 • หากต้องการลบชุดสติกเกอร์ที่เฉพาะเจาะจง ให้แตะลบ
  > ลบ
 • หากต้องการเรียงลำดับชุดสติกเกอร์ใหม่ ให้แตะแล้วลากเรียงลำดับใหม่
  ข้างชุดสติกเกอร์
 • หากต้องการอัปเดตชุดสติกเกอร์ ให้แตะเพิ่ม
  เมื่อจุดสีเขียวปรากฏ ในแท็บสติกเกอร์ทั้งหมด ให้แตะอัปเดตถัดจากชุดสติกเกอร์ที่ต้องอัปเดต หากได้รับข้อความแจ้ง ให้แตะอัปเดต • {ขนาดไฟล์}
  • เครื่องหมายถูกสีเขียว
   จะปรากฏขึ้นเมื่ออัปเดตเสร็จแล้ว
สามารถใช้สติกเกอร์ได้ใน WhatsApp เวอร์ชันล่าสุด หากคุณไม่เห็นสติกเกอร์ โปรดตรวจสอบว่าได้อัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดของ WhatsApp แล้วบนร้านค้าแอปพลิเคชันของโทรศัพท์
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:
ข้อมูลนี้ตอบคำถามของคุณหรือไม่
ชอบ
ไม่ใช่