Používanie nálepiek

Android
iPhone

Ako si stiahnuť a používať nálepky
 1. Otvorte individuálny alebo skupinový chat.
 2. Ak chcete pridať balíky nálepiek, klepnite na Emoji
  > Nálepky
  Pridať
  .
 3. Klepnite na ikonu Stiahnuť
  vedľa balíka nálepiek, ktorý si chcete stiahnuť. Ak sa zobrazí výzva, klepnite na STIAHNUŤ • {veľkosť súboru}.
  • Po dokončení sťahovania sa zobrazí zelená značka začiarknutia
   .
 4. Klepnite na ikonu Späť
  .
 5. Vyhľadajte nálepku, ktorú chcete odoslať, a klepnite na ňu.
Po klepnutí sa nálepka automaticky odošle.
Ďalšie možnosti:
 • Klepnite na ikonu Nedávne
  , ak chcete zobraziť nálepky, ktoré ste nedávno použili.
 • Klepnutím na ikonu Obľúbené
  zobrazíte svoje obľúbené nálepky.
  • Ak chcete niektorú nálepku pridať medzi svoje obľúbené, klepnite na ikonu Emoji
   > Nálepky
   . Podržte prst na nálepke a potom klepnite na PRIDAŤ. Prípadne klepnite v okne individuálneho alebo skupinového chatu na nálepku > PRIDAŤ K OBĽÚBENÝM.
  • Ak chcete niektorú nálepku odobrať zo svojich obľúbených nálepiek, klepnite na ikonu Emoji
   > Nálepky
   > Obľúbené
   . Podržte prst na nálepke a potom klepnite na ODOBRAŤ. Prípadne klepnite v okne individuálneho alebo skupinového chatu na nálepku > ODOBRAŤ Z OBĽÚBENÝCH.
 • Nálepky sú kategorizované podľa emoji, ktoré sa zobrazuje v ikonách. Ak chcete zobraziť množinu kategórií nálepiek, klepnite na štvorček so srdiečkom
  .
 • Klepnutím na ikonu Pridať
  zobrazíte ďalšie možnosti nálepiek. Prejdite na spodnú časť karty VŠETKY NÁLEPKY a klepnite na ikonu STIAHNUŤ ĎALŠIE NÁLEPKY
  . Otvorí sa Obchod Google Play, kde si môžete stiahnuť aplikácie s nálepkami.
 • Klepnutím na ikonu Hľadať
  vyhľadajte konkrétne nálepky, ktoré ste si stiahli. Nálepky môžete vyhľadávať pomocou textu alebo emoji.
  • Poznámka: Nálepky stiahnuté mimo aplikácie WhatsApp sa možno nebudú dať vyhľadať, ak tvorca nálepiek neoznačil nálepky v súlade s pravidlami služby WhatsApp.
  • Vyhľadávanie nálepiek funguje úplne offline. WhatsApp nezbiera vaše informácie o používaní vyhľadávania nálepiek alebo kľúčových slovách, ktoré ste použili pri ich hľadaní.
 • Ak chcete zobraziť balíky nálepiek, ktoré ste stiahli, klepnite na ikonu Pridať
  a potom na MOJE NÁLEPKY.
 • Ak chcete odstrániť konkrétny balík nálepiek, klepnite na ikonu Odstrániť
  a potom na ODSTRÁNIŤ.
 • Ak chcete zmeniť poradie balíkov nálepiek, klepnite na ikonu Premiestniť
  vedľa balíka nálepiek, podržte ju a potiahnite ju nahor alebo nadol.
 • Ak chcete aktualizovať balíky nálepiek, klepnite na ikonu Pridať
  , keď sa zobrazí zelená bodka. Na karte VŠETKY NÁLEPKY klepnite na AKTUALIZOVAŤ vedľa balíkov nálepiek, ktoré chcete aktualizovať. Ak sa zobrazí výzva, klepnite na AKTUALIZOVAŤ • {veľkosť súboru}.
  • Po dokončení aktualizácie sa zobrazí zelená značka začiarknutia
   .
Nálepky sú k dispozícii v najnovších verziách aplikácie WhatsApp. Ak nevidíte nálepky, aktualizujte aplikáciu WhatsApp na najnovšiu verziu z obchodu s aplikáciami vo svojom telefóne.
Pomocné zdroje:
Dostali ste odpoveď na svoju otázku?
Áno
Nie