Jak korzystać z naklejek?

Android
iPhone

Pobieranie i używanie naklejek
 1. Otwórz czat indywidualny lub grupowy.
 2. Aby dodać pakiety naklejek, stuknij Naklejki
  > Dodaj
  .
 3. Stuknij Pobierz
  obok pakietu naklejek, który chcesz pobrać. Jeśli pojawi się zapytanie, stuknij Pobierz • {rozmiar pliku}.
  • Po zakończeniu pobierania pojawi się ikona z haczykiem
   .
 4. Przesuń w dół okienko Naklejek.
 5. Wyszukaj i stuknij naklejkę, którą chcesz wysłać.
Po stuknięciu naklejki zostanie ona automatycznie wysłana.
Dodatkowe opcje:
 • Stuknij Ostatnio wysłane
  , aby wyświetlić ostatnio używane naklejki.
 • Stuknij Ulubione
  , aby wyświetlić ulubione naklejki.
  • Aby dodać naklejkę do ulubionych, delikatnie stuknij ją w czacie indywidualnym lub grupowym > Dodaj do ulubionych. Ewentualnie stuknij Naklejki
   . Stuknij i przytrzymaj wybraną naklejkę, a następnie stuknij Dodaj do ulubionych.
  • Aby usunąć naklejkę z ulubionych, stuknij naklejkę w czacie indywidualnym lub grupowym > Usuń z ulubionych. Ewentualnie stuknij Naklejki
   > Ulubione
   . Stuknij i przytrzymaj naklejkę, którą chcesz usunąć z ulubionych, a następnie stuknij Usuń z ulubionych.
 • Stuknij Szukaj
  , aby wyszukać pobrane naklejki. Możesz szukać naklejek za pomocą tekstu lub ikon emoji.
  • Uwaga: wyszukanie naklejek pobranych poza aplikacją WhatsApp prawdopodobnie nie będzie możliwe, jeśli ich twórca nie oznaczył ich zgodnie z wytycznymi WhatsApp.
  • Wyszukiwanie naklejek działa całkowicie offline. WhatsApp nie zbiera informacji o używaniu funkcji wyszukiwania naklejek ani słowach kluczowych, z których korzystasz przy wyszukiwaniu naklejek.
 • Naklejki są podzielone na kategorie według ikon emoji wyświetlanych na ikonach. Stuknij pudełko z sercem
  , aby wyświetlić zestaw kategorii naklejek.
 • Aby wyświetlić pobrane pakiety naklejek, stuknij Dodaj
  > Moje naklejki.
  • Aby usunąć określony pakiet naklejek, stuknij pakiet > Usuń > Usuń.
  • Aby zmienić kolejność pakietów naklejek, stuknij Edycja. Następnie stuknij i przytrzymaj Zmień kolejność
   obok pakietu naklejek i przesuń go w górę lub w dół.
 • Aby uaktualnić pakiet naklejek, stuknij Dodaj
  , gdy pojawi się niebieska kropka. W zakładce Wszystkie naklejki stuknij UAKTUALNIJ obok pakietu naklejek do uaktualnienia. Jeśli pojawi się zapytanie, stuknij Uaktualnij • {rozmiar pliku}.
  • Po zakończeniu uaktualnienia pojawi się ikona z haczykiem
   .
Naklejki są dostępne w najnowszej wersji WhatsApp. Jeśli nie widzisz naklejek, uaktualnij WhatsApp do najnowszej wersji.
Powiązane źródła:
Czy udzielona odpowiedź jest satysfakcjonująca?
Tak
Nie