Cara menggunakan pelekat

Android
iPhone

Cara memuat turun dan menggunakan pelekat:
 1. Buka sembang individu atau kumpulan.
 2. Untuk menambahkan pek pelekat, ketik Pelekat
  > Tambah
  .
 3. Ketik Muat turun
  di sebelah pek pelekat yang ingin anda muat turun. Jika diprom, ketik Muat turun • {saiz fail}.
  • Tanda semak
   akan kelihatan apabila muat turun selesai.
 4. Leret ke bawah pada pop timbul Pelekat.
 5. Cari dan ketik pelekat yang ingin anda hantar.
Pelekat akan dihantar secara automatik apabila diketik.
Pilihan tambahan:
 • Ketik Terkini
  untuk melihat pelekat yang anda gunakan baru-baru ini.
 • Ketik Kegemaran
  untuk melihat pelekat kegemaran anda.
  • Untuk menggemari pelekat, ketik perlahan pelekat dalam sembang individu atau kumpulan anda > Tambah pada Kegemaran. Sebagai alternatif, ketik Pelekat
   . Ketik dan tahan pelekat, kemudian ketik Tambahkan pada Kegemaran.
  • Untuk mengenyahgemar pelekat, ketik perlahan pelekat dalam sembang individu atau kumpulan anda > Keluarkan daripada Kegemaran. Sebagai alternatif, ketik Pelekat
   > Kegemaran
   . Ketik dan tahan pelekat, kemudian ketik Keluarkan daripada Kegemaran.
 • Ketik Cari
  untuk mencari pelekat tertentu yang telah anda muat turun. Anda boleh mencari pelekat menggunakan teks atau emoji.
  • Nota: Pelekat yang telah anda muat turun luar daripada WhatsApp mungkin tidak dapat dicari jika pencipta pelekat tidak mengetag pelekat tersebut mengikut garis panduan WhatsApp.
  • Carian pelekat dilakukan di luar talian sepenuhnya. WhatsApp tidak mengumpulkan maklumat tentang penggunaan carian pelekat anda atau kata kunci yang anda gunakan apabila mencari pelekat.
 • Pelekat dikategorikan berdasarkan emoji yang dipaparkan pada ikon. Ketik kotak hati
  untuk melihat satu set kategori pelekat.
 • Untuk melihat pek pelekat yang telah anda muat turun, ketik Tambah
  > Pelekat Saya.
  • Jika anda ingin memadamkan pek pelekat tertentu, ketik pek pelekat tersebut > Padam > Padam.
  • Untuk menukar susunan pek pelekat anda, ketik Edit. Kemudian, ketik dan tahan Susun semula
   bersebelahan pek pelekat dan seret ke atas atau ke bawah.
 • Untuk mengemas kini pek pelekat, ketik Tambah
  apabila titik biru muncul. Dalam tab Semua Pelekat, ketik KEMAS KINI bersebelahan pek pelekat yang perlu dikemas kini. Jika diprom, ketik Kemas kini • {saiz fail}.
  • Tanda semak
   akan kelihatan apabila pengemaskinian selesai.
Pelekat boleh didapati pada WhatsApp versi yang terkini. Sekiranya anda tidak melihat pelekat, pastikan anda mengemas kini kepada WhatsApp versi yang terkini.
Sumber berkaitan:
Adakah jawapan ini menjawab pertanyaan anda?
Ya
Tidak