Jak používat nálepky

Android
iPhone

Chcete-li si stáhnout a používat nálepky:
 1. Otevřete individuální nebo skupinový chat.
 2. Chcete-li přidat balíčky nálepek, klepněte na Nálepky
  > Přidat
  .
 3. Klepněte na Stáhnout
  vedle balíčku nálepek, který si přejete stáhnout. Pokud k tomu budete vyzváni, klepněte na Stáhnout • {velikost souboru}.
  • Jakmile bude stahování dokončeno, zobrazí se vedle balíčku fajfka
   .
 4. Přetáhněte vyskakovací okno Nálepky dolů.
 5. Vyhledejte nálepku, kterou chcete odeslat, a klepněte na ni.
Jakmile na nálepku klepnete, automaticky se odešle.
Další možnosti:
 • Klepnutím na Nedávné
  zobrazíte nedávno použité nálepky.
 • Klepnutím na Oblíbené
  zobrazíte své oblíbené nálepky.
  • Chcete-li některou z nálepek přidat do oblíbených, lehounce na ni v individuálním nebo skupinovém chatu klepněte > následně klepněte na Přidat k oblíbeným. Případně můžete klepnout na Nálepky
   . Na příslušnou nálepku klepněte, přidržte ji a poté klepněte na Přidat k oblíbeným.
  • Chcete-li nějakou nálepku z oblíbených odebrat, lehounce na ni v individuálním nebo skupinovém chatu klepněte > následně klepněte na Odebrat z oblíbených. Případně můžete klepnout na Nálepky
   > Oblíbené
   . Na příslušnou nálepku klepněte, přidržte ji a poté klepněte na Odebrat z oblíbených.
 • Klepnutím na Hledat
  můžete vyhledat konkrétní nálepky, které jste si stáhli. Nálepky můžete hledat zadáním textu nebo pomocí symbolů emoji.
  • Upozornění: Nálepky, které jste si stáhli mimo WhatsApp, nemusí být vyhledatelné, pokud je jejich tvůrci neoznačili podle pokynů služby WhatsApp.
  • Hledání nálepek probíhá v režimu offline. WhatsApp neshromažďuje informace o tom, jaké nálepky vyhledáváte, ani klíčová slova, která při hledání nálepek zadáváte.
 • Nálepky jsou roztříděné do kategorií podle konkrétních symbolů emoji na dané ikoně. Klepnutím na srdce v rámečku
  si můžete zobrazit různé kategorie nálepek.
 • Chcete-li si zobrazit stažené balíčky nálepek, klepněte na Přidat
  > Moje nálepky.
  • Pokud chcete konkrétní balíček nálepek smazat, klepněte na něj > Smazat > Smazat.
  • Chcete-li změnit pořadí balíčků nálepek, klepněte na Upravit. Vedle konkrétního balíčku nálepek poté klepněte na ikonu Přemístit
   a balíček přetáhněte nahoru, nebo dolů.
 • Je-li k dispozici aktualizace balíčku nálepek, zobrazí se u něj modrá tečka. Balíček můžete aktualizovat klepnutím na Přidat
  . V záložce Všechny nálepky dále klepněte na AKTUALIZOVAT u těch balíčků, pro které je aktualizace dostupná. Pokud k tomu budete vyzváni, klepněte na Aktualizovat • {velikost souboru}.
  • Jakmile bude aktualizace dokončena, zobrazí se vedle balíčku fajfka 
   .
Nálepky jsou dostupné v nejnovějších verzích aplikace WhatsApp. Pokud se vám nezobrazují, ujistěte se, že jste WhatsApp aktualizovali na nejnovější verzi.
Další informace:
Zodpověděli jsme vaši otázku?
Ano
Ne