Jak používat nálepky

Android
iPhone

Stahování a používání nálepek
 1. Otevřete individuální nebo skupinový chat.
 2. Chcete-li přidat nové balíčky nálepek, klepněte na ikonu symbolů Emoji
  > Nálepky
  > Přidat
  .
 3. Klepněte na Stáhnout
  vedle balíčku nálepek, který si přejete stáhnout. Pokud k tomu budete vyzváni, klepněte na STÁHNOUT • {velikost souboru}.
  • Jakmile bude stahování dokončeno, zobrazí se vedle balíčku zelená fajfka
   .
 4. Klepněte na Zpět
  .
 5. Vyhledejte nálepku, kterou chcete odeslat, a klepněte na ni.
Jakmile na nálepku klepnete, automaticky se odešle.
Další možnosti:
 • Klepnutím na Nedávné
  zobrazíte nedávno použité nálepky.
 • Klepnutím na Oblíbené
  zobrazíte své oblíbené nálepky.
  • Chcete-li některou z nálepek přidat do oblíbených, klepněte na ikonu Emoji
   > Nálepky
   . Na příslušnou nálepku klepněte, přidržte ji a poté klepněte na PŘIDAT. Případně na ni klepněte v individuálním nebo skupinovém chatu a následně klepněte na PŘIDAT K OBLÍBENÝM.
  • Chcete-li nějakou nálepku z oblíbených odebrat, klepněte na ikonu Emoji
   > Nálepky
   > Oblíbené
   . Na příslušnou nálepku klepněte, přidržte ji a poté klepněte na ODEBRAT. Případně na ni klepněte v individuálním nebo skupinovém chatu a následně klepněte na ODEBRAT Z OBLÍBENÝCH.
 • Nálepky jsou roztříděny do kategorií podle konkrétních symbolů emoji na dané ikoně. Klepnutím na srdce v rámečku
  si můžete zobrazit různé kategorie nálepek.
 • Chcete-li si stáhnout další nálepky, klepněte na Přidat
  . Na záložce VŠECHNY NÁLEPKY se přesuňte dolů a klepněte na STÁHNOUT DALŠÍ NÁLEPKY
  . Budete přesměrováni do obchodu Google Play, kde si můžete stáhnout aplikace s nálepkami.
 • Klepnutím na Hledat
  můžete vyhledat konkrétní nálepky, které jste si stáhli. Nálepky můžete hledat zadáním textu nebo pomocí symbolů emoji.
  • Upozornění: Nálepky, které jste si stáhli mimo WhatsApp, nemusí být vyhledatelné, pokud je jejich tvůrci neoznačili podle pokynů služby WhatsApp.
  • Hledání nálepek probíhá v režimu offline. WhatsApp neshromažďuje informace o tom, jaké nálepky vyhledáváte, ani klíčová slova, která při hledání nálepek zadáváte.
 • Chcete-li si zobrazit stažené balíčky nálepek, klepněte na Přidat
  > MOJE NÁLEPKY.
 • Pokud chcete konkrétní balíček nálepek odstranit, klepněte na Odstranit
  > ODSTRANIT.
 • Chcete-li balíčky nálepek seřadit do jiného pořadí, klepněte na ikonu změny pořadí
  vedle balíčku nálepek, přidržte ji a přetáhněte ji i s balíčkem na nové místo.
 • Je-li k dispozici aktualizace balíčku nálepek, zobrazí se u něj zelená tečka. Balíček můžete aktualizovat klepnutím na ikonu Přidat
  . V záložce VŠECHNY NÁLEPKY dále klepněte na AKTUALIZOVAT u těch balíčků, pro které je aktualizace dostupná. Pokud k tomu budete vyzváni, klepněte na AKTUALIZOVAT • {velikost souboru}.
  • Jakmile bude aktualizace dokončena, zobrazí se vedle balíčku zelená fajfka 
   .
Nálepky jsou dostupné v nejnovějších verzích aplikace WhatsApp. Pokud se vám nálepky nezobrazují, ujistěte se, že jste si WhatsApp v obchodě s aplikacemi pro váš telefon aktualizovali na nejnovější verzi.
Další informace:
Zodpověděli jsme vaši otázku?
Ano
Ne