સ્ટિકર કેવી રીતે વાપરવા

Android
iPhone

સ્ટિકર ડાઉનલોડ કરીને વાપરવા માટે
 1. કોઈ વ્યક્તિગત કે ગ્રૂપ ચેટ ખોલો.
 2. સ્ટિકર પેક ઉમેરવા માટે, ઇમોજી
  > સ્ટિકર
  > ઉમેરો
  પર દબાવો.
 3. તમારે જે સ્ટિકર પેક ડાઉનલોડ કરવું હોય તેની બાજુમાં ડાઉનલોડ કરો
  પર દબાવો. જો પૂછવામાં આવે, તો ડાઉનલોડ કરો • {ફાઇલનું કદ} પર દબાવો.
  • ડાઉનલોડ પૂરું થઈ જાય એટલે લીલી ખરાની નિશાની
   દેખાશે.
 4. પાછળ
  પર દબાવો.
 5. તમે જે સ્ટિકરને મોકલવા માગતા હો તેને શોધો અને તેના પર દબાવો.
એક વાર તમે સ્ટિકર પર દબાવશો એટલે તે આપમેળે મોકલાઈ જશે.
વધારાના વિકલ્પો:
 • તમે તાજેતરમાં વાપરેલા સ્ટિકર જોવા માટે હમણાંનું
  પર દબાવો.
 • તમારા મનપસંદ સ્ટિકર જોવા માટે મનપસંદ
  પર દબાવો.
  • સ્ટિકરને મનપસંદમાં ઉમેરવા માટે, ઇમોજી
   > સ્ટિકર
   પર દબાવો. સ્ટિકર પર દબાવી રાખો, પછી ઉમેરો પર દબાવો. વૈકલ્પિક રીતે, વ્યક્તિગત અથવા ગ્રૂપ ચેટમાં તે સ્ટિકર પર દબાવો > મનપસંદમાં ઉમેરો.
  • સ્ટિકરને મનપસંદમાંથી દૂર કરવા માટે, ઇમોજી
   > સ્ટિકર
   > મનપસંદ
   પર દબાવો. સ્ટિકર પર દબાવી રાખો, પછી દૂર કરો પર દબાવો. વૈકલ્પિક રીતે, વ્યક્તિગત અથવા ગ્રૂપ ચેટમાં તે સ્ટિકર પર દબાવો > મનપસંદમાંથી દૂર કરો.
 • આઇકન પર દેખાતી ઇમોજીને આધારે સ્ટિકરને વર્ગીકૃત કરવામાં આવે છે. સ્ટિકરના પ્રકારોનો એક સેટ જોવા માટે હાર્ટ બોક્સ
  પર દબાવો.
 • સ્ટિકરના વધુ વિકલ્પો માટે ઉમેરો
  પર દબાવો. બધાં સ્ટિકર ટેબમાં નીચે સુધી સરકાવો અને વધુ સ્ટિકર મેળવો
  પર દબાવો. આ તમને Google Play સ્ટોરમાં લઈ જશે, જ્યાં તમે સ્ટિકર ઍપ ડાઉનલોડ કરી શકો છો.
 • તમે ડાઉનલોડ કર્યા હોય તેવા ચોક્કસ સ્ટિકરને શોધવા માટે શોધો
  પર દબાવો. તમે લખાણ અથવા ઇમોજીનો ઉપયોગ કરીને સ્ટિકર શોધી શકો છો.
  • નોંધ: જો સ્ટિકર બનાવનારે WhatsAppની માર્ગદર્શિકા મુજબ સ્ટિકરને ટેગ ન કર્યા હોય, તો બની શકે કે WhatsAppની બહારથી તમે ડાઉનલોડ કરેલાં સ્ટિકર શોધી ન શકાય.
  • સ્ટિકર શોધવાની સુવિધા સંપૂર્ણપણે ઓફલાઇન કામ કરે છે. WhatsApp, સ્ટિકરને શોધતી વખતે તમારા સ્ટિકર શોધના વપરાશ વિશેની માહિતી કે તમારા દ્વારા વાપરવામાં આવતા મુખ્ય શબ્દોનો સંગ્રહ કરતું નથી.
 • તમે ડાઉનલોડ કરેલા સ્ટિકર પેક જોવા માટે, ઉમેરો
  > મારા સ્ટિકર પર દબાવો.
 • જો તમે કોઈ ચોક્કસ સ્ટિકર પેક ડિલીટ કરવા માગતા હો, તો ડિલીટ કરો
  > ડિલીટ કરો પર દબાવો.
 • તમારા સ્ટિકર પેકને ફરીથી ગોઠવવા માટે, સ્ટિકર પેકની બાજુમાં ફરીથી ગોઠવો
  પર દબાવીને ખેંચો.
 • સ્ટિકર પેક અપડેટ કરવા માટે, જ્યારે લીલું ટપકું દેખાય ત્યારે ઉમેરો
  પર દબાવો. બધાં સ્ટિકર ટેબમાં, સ્ટિકર પેકની બાજુમાં જેને અપડેટ કરવાની જરૂર હોય તેને અપડેટ કરો પર દબાવી અપડેટ કરો. જો પૂછવામાં આવે, તો અપડેટ કરો • {file size} પર દબાવો.
  • અપડેટ પૂરું થઈ જાય એટલે લીલી ખરાની નિશાની
   દેખાશે.
WhatsAppના લેટેસ્ટ વર્ઝનમાં સ્ટિકર ઉપલબ્ધ છે. જો તમને સ્ટિકર ન દેખાય, તો તમારા ફોનના ઍપ્લિકેશન સ્ટોર પર જઈને WhatsAppના લેટેસ્ટ વર્ઝન પર અપડેટ કરો.
સંબંધિત લેખ:
શું આનાથી તમારા પ્રશ્નનો જવાબ મળે છે?
હા
નહીં