Cara mengedit profil perniagaan anda

Profil perniagaan anda membolehkan anda menambah maklumat tentang syarikat anda, termasuk nama perniagaan, alamat, kategori, deskripsi, e-mel, dan tapak web. Orang boleh melihat maklumat ini dengan mudah apabila mereka melihat profil anda.
Untuk melihat profil perniagaan anda, buka aplikasi WhatsApp Business. Kemudian, ketik Pilihan lain
> Alat perniagaan > Profil Perniagaan.
Mengedit foto profil anda
 1. Ketik foto profil anda, kemudian ketik Edit
  .
  • Sebagai alternatif, ketik Edit
   pada foto muka depan anda, kemudian ketik Tambah atau edit foto profil.
 2. Ketik Kamera untuk mengambil foto baharu, atau ketik Galeri untuk memilih foto sedia ada. Anda juga boleh mengetik Padam
  > ALIH KELUAR untuk mengalih keluar gambar profil semasa anda.
 3. Setelah anda memilih atau mengambil foto baharu, pangkas atau putar foto jika perlu.
 4. Ketik SELESAI.
Nota: Foto profil anda adalah umum secara lalai. Ketahui cara menukar tetapan privasi anda dalam artikel ini.
Mengedit foto muka depan anda
 1. Ketik Edit
  pada foto muka depan anda.
 2. Ketik Tambah atau edit foto muka depan.
 3. Ketik Kamera untuk mengambil foto baharu, atau ketik Galeri untuk memilih foto sedia ada. Anda juga boleh mengetik Padam
  > ALIH KELUAR untuk mengalih keluar foto muka depan semasa anda.
 4. Setelah anda memilih atau mengambil foto baharu, pangkas atau putar foto jika perlu.
 5. Ketik SELESAI.
Nota: Foto muka depan anda adalah umum secara lalai.
Mengedit nama perniagaan anda dan deskripsi
 1. Ketik Edit
  pada medan yang ingin dikemas kini.
 2. Lakukan pengemaskinian.
 3. Ketik OK atau SIMPAN.
Mengedit kategori perniagaan anda
 1. Ketik Edit
  pada medan kategori.
 2. Pilih sehingga tiga kategori yang relevan untuk perniagaan anda.
Mengedit alamat perniagaan anda
 1. Ketik Edit
  pada medan alamat.
 2. Ketik medan Alamat perniagaan, kemudian masukkan alamat perniagaan anda.
 3. Anda juga boleh mengemas kini lokasi peta anda dengan mengetik SETKAN LOKASI PADA PETA atau KEMAS KINI LOKASI PADA PETA. Kemas kini alamat perniagaan anda pada peta, kemudian ketik SELESAI.
  • Nota: Tindakan ini hanya mengubah lokasi perniagaan anda pada peta. Alamat yang telah anda masukkan pada medan alamat akan kekal sama.
 4. Ketik SIMPAN.
Mengedit waktu perniagaan anda
 1. Ketik Edit
  pada medan waktu perniagaan.
 2. Ketik Jadual.
 3. Pilih salah satu daripada templat jadual berikut:
  • Buka pada waktu tertentu: Gunakan togol untuk memilih hari tertentu perniagaan anda dibuka. Anda juga boleh menentukan set waktu perniagaan setiap hari.
  • Sentiasa dibuka: Gunakan togol untuk memilih hari perniagaan anda dibuka.
  • Dengan janji temu sahaja: Gunakan togol untuk memilih hari perniagaan anda dibuka bagi membuat janji temu dalam seminggu.
 4. Ketik SIMPAN.
Anda juga boleh mengetik Pilihan lain
> Kosongkan untuk menetapkan semula waktu perniagaan anda.
Mengedit e-mel dan tapak web anda
 1. Ketik Edit
  pada medan yang ingin dikemas kini.
 2. Kemas kini maklumat anda.
 3. Ketik SIMPAN.
Mengedit akaun media sosial anda yang dipautkan
Jika anda tidak mempunyai akaun dipautkan:
 1. Ketik Tambah Facebook atau Instagram.
 2. Ketik Facebook atau Instagram > TERUSKAN.
 3. Log masuk ke akaun anda untuk menambahkan akaun pada profil perniagaan anda.
Jika anda sudah mempunyai akaun dipautkan:
 1. Ketik Edit
  bersebelahan nama halaman Facebook atau nama pengguna umum Instagram anda untuk mengendalikan akaun anda yang dipautkan.
 2. Anda boleh menyembunyikan akaun dipautkan daripada profil anda atau mengenyahpautkan akaun daripada akaun WhatsApp anda.
Mengedit katalog anda
 1. Ketik URUS untuk mengemas kini katalog anda atau mencipta katalog baharu.
 2. Tambah atau edit item pada katalog anda jika perlu. Ketahui lebih lanjut tentang cara mencipta dan menyelenggara katalog dalam artikel ini.
Mengedit maklumat Perihalan anda
 1. Ketik Edit
  pada medan Perihalan.
 2. Anda boleh mencipta mesej Perihalan tersuai atau pilih salah satu mesej yang telah dipratetapkan dalam bahagian Pilih Perihalan.
Mengedit nombor telefon anda
Ketik Edit
pada medan nombor telefon > SETERUSNYA untuk memulakan proses mengemas kini nombor telefon anda.
Sumber berkaitan:
Adakah ini membantu?
Ya
Tidak