Je bedrijfsprofiel bewerken

Web en desktop
Android
iPhone
Met je bedrijfsprofiel kun je informatie toevoegen over je bedrijf, waaronder je bedrijfsnaam, -adres, -categorie, een omschrijving, e-mailadres en website. Deze informatie valt meteen op als mensen naar je profiel kijken.
Open de WhatsApp Business-app om je bedrijfsprofiel te bekijken. Tik dan op Meer opties
> Bedrijfstools > Bedrijfsprofiel.
Je profielfoto bewerken
 1. Tik op je profielfoto en daarna op Bewerken
  .
  • Je kunt ook tikken op Bewerken
   op je omslagfoto en daarna op Profielfoto toevoegen of bewerken.
 2. Tik op Camera om een nieuwe foto te maken of tik op Galerij om een bestaande foto te kiezen. Je kunt ook tikken op Verwijderen
  > VERWIJDEREN om je huidige profielfoto te verwijderen.
 3. Als je een foto hebt geselecteerd of een nieuwe hebt genomen, kun je deze aanpassen of draaien zoals je wilt.
 4. Tik op GEREED.
Opmerking: Je profielfoto is standaard openbaar. Lees dit artikel voor meer informatie over het wijzigen van je privacyinstellingen.
Je omslagfoto bewerken
 1. Tik op Bewerken
  op je omslagfoto.
 2. Tik op Omslagfoto toevoegen of bewerken.
 3. Tik op Camera om een nieuwe foto te maken of tik op Galerij om een bestaande foto te kiezen. Je kunt ook tikken op Verwijderen
  > VERWIJDEREN om je huidige omslagfoto te verwijderen.
 4. Als je een foto hebt geselecteerd of een nieuwe hebt genomen, kun je deze aanpassen of draaien zoals je wilt.
 5. Tik op GEREED.
Opmerking: Je omslagfoto is standaard openbaar.
Je bedrijfsnaam en omschrijving bewerken
 1. Tik op Bewerken
  in het veld dat je wilt updaten.
 2. Maak je updates.
 3. Tik op OK of OPSLAAN.
Je bedrijfscategorie bewerken
 1. Tik op Bewerken
  in het veld Categorie.
 2. Selecteer tot drie relevante categorieën voor je bedrijf.
Je bedrijfsadres bewerken
 1. Tik op Bewerken
  in het veld Adres.
 2. Tik op het veld Bedrijfsadres en voer je bedrijfsadres in.
 3. Je kunt ook je kaartlocatie updaten door te tikken op LOCATIE OP DE KAART INSTELLEN of LOCATIE OP DE KAART UPDATEN. Update je bedrijfsadres op de kaart en tik op GEREED.
  • Let op: Hiermee verander je alleen de locatie van je bedrijf op de kaart. Het adres dat je hebt ingevoerd in het adresveld blijft hetzelfde.
 4. Tik op OPSLAAN.
Je openingstijden bewerken
 1. Tik op Bewerken
  in het veld Openingstijden.
 2. Tik op Tijden.
 3. Selecteer een van de volgende sjablonen voor openingstijden:
  • Specifieke openingstijden: Gebruik de wisselknop en selecteer op welke specifieke dagen je open bent. Je kunt voor elke dag ook specifieke werkuren aangeven.
  • Altijd open: Gebruik de wisselknop en selecteer op welke dagen van de week je bedrijf open is.
  • Alleen op afspraak: Gebruik de wisselknop en selecteer op welke dagen je bedrijf open is op afspraak.
 4. Tik op OPSLAAN.
Om je openingstijden opnieuw in te stellen, tik op Meer opties
> Wissen.
Je e-mailadres en website bewerken
 1. Tik op Bewerken
  in het veld dat je wilt updaten.
 2. Update je informatie.
 3. Tik op OPSLAAN.
Je gekoppelde socialmedia-accounts bewerken
Als je geen gekoppelde accounts hebt:
 1. Tik op Facebook of Instagram toevoegen.
 2. Tik op Facebook of Instagram > DOORGAAN.
 3. Log in op je account om het aan je bedrijfsprofiel toe te voegen.
Als je wel gekoppelde accounts hebt:
 1. Tik op Bewerken
  naast de naam van je Facebook-pagina of Instagram-gebruikersnaam om je gekoppelde account te beheren.
 2. Je kunt een gekoppeld account verbergen in je profiel of loskoppelen van je WhatsApp-account.
Je catalogus bewerken
 1. Tik op BEHEREN om je catalogus te updaten of een nieuwe te maken.
 2. Voeg items aan je catalogus toe of bewerk ze waar nodig. Meer informatie over het maken en beheren van een catalogus vind je in dit artikel.
Je informatie bewerken
 1. Tik op Bewerken
  in het veld Info.
 2. Je kunt een aangepast Info-bericht maken of een vooraf ingesteld bericht kiezen in Selecteer uw info.
Je telefoonnummer bewerken
Tik op Bewerken
in het veld Telefoonnummer > VOLGENDE om het proces om je telefoonnummer te updaten te starten.
Relevante bronnen:
Is uw vraag hiermee beantwoord?
Ja
Nee