તમારી બિઝનેસ પ્રોફાઇલમાં ફેરફાર કેવી રીતે કરવો

વેબ અને ડેસ્કટોપ
Android
iPhone
તમારી બિઝનેસ પ્રોફાઇલ તમને તમારા બિઝનેસનું નામ, સરનામું, તેનો પ્રકાર, વર્ણન, ઇમેઇલ અને વેબસાઇટ સહિતની તમારી કંપનીની માહિતી ઉમેરવાની સુવિધા આપે છે. લોકો જ્યારે તમારી પ્રોફાઇલ જુએ છે ત્યારે આ માહિતી સરળતાથી જોઈ શકે છે.
તમારી બિઝનેસ પ્રોફાઇલ જોવા માટે WhatsApp Business ઍપ ખોલો. પછી, વધુ વિકલ્પો
> બિઝનેસ ટૂલ > બિઝનેસ પ્રોફાઇલ પર દબાવો.
તમારા પ્રોફાઇલ ફોટામાં ફેરફાર કરવા માટે
 1. તમારો પ્રોફાઇલ ફોટા પર દબાવો, પછી ફેરફાર કરો
  પર દબાવો.
  • વૈકલ્પિક રીતે, તમારા કવર ફોટા પર ફેરફાર કરો
   પર દબાવો, પછી પ્રોફાઇલ ફોટો ઉમેરો અથવા તેમાં ફેરફાર કરો પર દબાવો.
 2. નવો ફોટો લેવા માટે કેમેરા પર દબાવો અથવા ઉપલબ્ધ ફોટામાંથી પસંદ કરવા માટે ગેલેરી પર દબાવો. તમારા હાલના પ્રોફાઇલ ફોટોને દૂર કરવા તમે ડિલીટ કરો
  > દૂર કરો પર પણ દબાવી શકો છો.
 3. તમે ફોટો પસંદ કરી લો કે નવો ફોટો લઈ લો, પછી ફોટાને જરૂર મુજબ કાપો અથવા તેને ફેરવો.
 4. થઈ ગયું પર દબાવો.
નોંધ: તમારો પ્રોફાઇલ ફોટો ડિફોલ્ટ રીતે સાર્વજનિક છે. તમારા પ્રાઇવસી સેટિંગ કેવી રીતે બદલવા તે આ લેખમાં જાણો.
તમારા કવર ફોટામાં ફેરફાર કરવા માટે
 1. તમારા કવર ફોટા પર ફેરફાર કરો
  પર દબાવો.
 2. કવર ફોટો ઉમેરો અથવા તેમાં ફેરફાર કરો પર દબાવો.
 3. નવો ફોટો લેવા માટે કેમેરા પર દબાવો અથવા ઉપલબ્ધ ફોટામાંથી પસંદ કરવા માટે ગેલેરી પર દબાવો. તમારા હાલના કવર ફોટોને દૂર કરવા તમે ડિલીટ કરો
  > દૂર કરો પર પણ દબાવી શકો છો.
 4. તમે ફોટો પસંદ કરી લો કે નવો ફોટો લઈ લો, પછી ફોટાને જરૂર મુજબ કાપો અથવા તેને ફેરવો.
 5. થઈ ગયું પર દબાવો.
નોંધ: તમારો કવર ફોટો ડિફોલ્ટ રીતે સાર્વજનિક છે.
તમારા બિઝનેસના નામ અને વર્ણનમાં ફેરફાર કરવા માટે
 1. તમે જેને અપડેટ કરવા માગો છો તે ખાનાની પાસે રહેલા ફેરફાર કરો
  વિકલ્પ પર દબાવો.
 2. જાણકારી અપડેટ કરો.
 3. ઓકે અથવા સેવ કરો પર દબાવો.
તમારા બિઝનેસના પ્રકારમાં ફેરફાર કરવા માટે
 1. પ્રકાર ખાનામાં ફેરફાર કરો
  પર દબાવો.
 2. તમારા બિઝનેસ માટે વધુમાં વધુ ત્રણ સંબંધિત પ્રકારો પસંદ કરો.
તમારા બિઝનેસના સરનામાંમાં ફેરફાર કરવા માટે
 1. સરનામાનાં ખાનામાં ફેરફાર કરો
  પર દબાવો.
 2. બિઝનેસનું સરનામું ખાનામાં દબાવો, પછી તમારું બિઝનેસનું સરનામું લખો.
 3. તમે નકશા પર લોકેશન સેટ કરો અથવા નકશા પર લોકેશનને અપડેટ કરો પર દબાવીને પણ તમારા નકશાના લોકેશનને અપડેટ કરી શકો છો. નકશા પર તમારું બિઝનેસનું સરનામું અપડેટ કરો, પછી થઈ ગયું પર દબાવો.
  • નોંધ: આનાથી નકશા પર રહેલું તમારું બિઝનેસનું લોકેશન જ બદલાય છે. સરનામાંના ખાનામાં તમે લખેલું સરનામું એનું એ જ રહેશે.
 4. સેવ કરો પર દબાવો.
તમારા કામકાજના સમયમાં ફેરફાર કરવા માટે
 1. કામકાજનો સમય ખાનામાં ફેરફાર કરો
  પર દબાવો.
 2. સમય પર દબાવો.
 3. નીચે આપેલા સમયના નમૂનાઓમાંથી એક પસંદ કરો:
  • પસંદગીના સમય માટે ખુલ્લો: તમારો બિઝનેસ કયા દિવસે અને કેટલા સમય માટે ખુલ્લો રહે છે એ આ ટોગલથી પસંદ કરો. આનાથી તમે દરરોજના કામકાજના સમયની પણ જાણકારી આપી શકો છો.
  • હંમેશાં ખુલ્લો: તમારો બિઝનેસ અઠવાડિયાના કયા દિવસે ખુલ્લો રહે છે એ આ ટોગલથી પસંદ કરો.
  • ફક્ત એપોઇન્ટમેન્ટ દ્વારા: તમારો બિઝનેસ અઠવાડિયામાં કયા દિવસે એપોઇન્ટમેન્ટ લેવાવાળા ગ્રાહકો માટે ખુલ્લો રહે છે એ આ ટોગલથી પસંદ કરો.
 4. સેવ કરો પર દબાવો.
તમે તમારા કામકાજના સમયને રિસેટ કરવા માટે વધુ વિકલ્પો
> ખાલી કરો પર પણ દબાવી શકો છો.
તમારા ઇમેઇલ અને વેબસાઇટમાં ફેરફાર કરવા માટે
 1. તમે જેને અપડેટ કરવા માગો છો તે ખાનાની પાસે રહેલા ફેરફાર કરો
  વિકલ્પ પર દબાવો.
 2. તમારી માહિતીને અપડેટ કરો.
 3. સેવ કરો પર દબાવો.
તમારા લિંક કરેલાં સોશિયલ મીડિયા એકાઉન્ટમાં ફેરફાર કરવા માટે
તમારી પાસે કોઈ લિંક કરેલાં એકાઉન્ટ ન હોય તો:
 1. Facebook અથવા Instagram ઉમેરો પર દબાવો.
 2. Facebook અથવા Instagram > ચાલુ રાખો પર દબાવો.
 3. તેને તમારી બિઝનેસ પ્રોફાઇલમાં ઉમેરવા માટે તમારા એકાઉન્ટમાં લોગ ઇન કરો.
તમારી પાસે પહેલેથી જ લિંક કરેલાં એકાઉન્ટ હોય તો:
 1. તમારું લિંક કરેલું એકાઉન્ટનું સંચાલન કરવા માટે તમારા Facebook પેજના નામ અથવા Instagram હેન્ડલની બાજુમાં ફેરફાર કરો
  પર દબાવો.
 2. તમે તમારી પ્રોફાઇલમાંથી લિંક કરેલાં એકાઉન્ટને છુપાવી શકો છો અથવા તેને તમારા WhatsApp એકાઉન્ટ પરથી અનલિંક કરી શકો છો.
તમારા કેટલોગમાં ફેરફાર કરવા માટે
 1. તમારા કેટલોગને અપડેટ કરવા કે નવું કેટલોગ બનાવવા માટે સંચાલન કરો પર દબાવો.
 2. તમારા કેટલોગમાં જરૂર મુજબ વસ્તુઓને ઉમેરો અથવા તેમાં ફેરફાર કરો. કેટલોગ કેવી રીતે બનાવવું અને તેને જાળવી રાખવું તે વિશે આ લેખમાં વધુ જાણો.
'તમારા વિશે'ની માહિતીમાં ફેરફાર કરવા માટે
 1. બિઝનેસ વિશે જાણકારી આપવા 'તમારા વિશે' ખાનામાં તમે ફેરફાર કરો
  પર દબાવો.
 2. તમે 'તમારા વિશે' તમારી પસંદ મુજબનો મેસેજ બનાવી શકો છો અથવા 'તમારા વિશે પસંદ કરો' વિભાગમાં પહેલેથી હાજર મેસેજમાંથી એક પસંદ કરી શકો છો.
તમારા ફોન નંબરમાં ફેરફાર કરવા માટે
તમારા ફોન નંબરના ખાના પર ફેરફાર કરો
પર દબાવો > તમારા ફોન નંબરને અપડેટ કરવાની પ્રક્રિયા શરૂ કરવા માટે આગળ પર દબાવો.
સંબંધિત લેખો:
શું આનાથી તમારા પ્રશ્નનો જવાબ મળે છે?
હા
નહીં