วิธีจัดการผู้ดูแลกลุ่ม

Android
iPhone
KaiOS
เว็บและเดสก์ท็อป
Windows
Mac
กลุ่มสามารถมีผู้ดูแลได้ไม่จำกัดจำนวน และผู้ดูแลทุกคนสามารถตั้งสมาชิกให้เป็นผู้ดูแลได้ ทั้งนี้ ไม่สามารถลบผู้สร้างกลุ่มออกได้และผู้สร้างกลุ่มจะยังคงเป็นผู้ดูแลอยู่ เว้นแต่ว่าจะออกจากกลุ่ม
หมายเหตุ: WhatsApp ไม่สามารถแทรกแซงฟังก์ชันการทำงานของการดูแลกลุ่มได้ เช่น เราไม่สามารถกำหนดให้บุคคลใดก็ตามเป็นผู้ดูแลได้
วิธีตั้งสมาชิกให้เป็นผู้ดูแล
 1. เปิดแชทกลุ่มใน WhatsApp จากนั้นคลิกหัวข้อกลุ่ม
  • หรือคลิก
   หรือ
   ที่มุมด้านบน > ข้อมูลกลุ่ม
 2. วางเมาส์เหนือสมาชิกที่คุณต้องการตั้งให้เป็นผู้ดูแล จากนั้นคลิก
 3. คลิกตั้งให้เป็นผู้ดูแลกลุ่ม > ตั้งให้เป็นผู้ดูแลกลุ่ม
การตั้งสมาชิกหลายคนให้เป็นผู้ดูแลในคราวเดียว
 1. เปิดแชทกลุ่มใน WhatsApp จากนั้นคลิกหัวข้อกลุ่ม
  • หรือคลิก
   หรือ
   ที่มุมด้านบน > ข้อมูลกลุ่ม
 2. คลิกการตั้งค่ากลุ่ม > แก้ไขผู้ดูแลกลุ่ม
 3. เลือกสมาชิกที่คุณต้องการตั้งให้เป็นผู้ดูแล
 4. คลิกที่เครื่องหมายถูกสีเขียวเมื่อคุณดำเนินการเสร็จ
วิธียกเลิกการเป็นผู้ดูแล
 1. เปิดแชทกลุ่มใน WhatsApp จากนั้นคลิกหัวข้อกลุ่ม
  • หรือคลิก
   หรือ
   ที่มุมด้านบน > ข้อมูลกลุ่ม
 2. วางเมาส์เหนือผู้ดูแลที่คุณต้องการยกเลิก แล้วคลิก
  > ยกเลิกการเป็นผู้ดูแล
การยกเลิกการเป็นผู้ดูแลหลายคนในคราวเดียว
 1. เปิดแชทกลุ่มใน WhatsApp จากนั้นคลิกหัวข้อกลุ่ม
  • หรือคลิก
   หรือ
   ที่มุมด้านบน > ข้อมูลกลุ่ม
 2. คลิกการตั้งค่ากลุ่ม > แก้ไขผู้ดูแลกลุ่ม
 3. ยกเลิกการทำเครื่องหมายตรงชื่อบุคคลที่คุณไม่ต้องการให้เป็นผู้ดูแลอีกต่อไป
 4. คลิกที่เครื่องหมายถูกสีเขียวเมื่อคุณดำเนินการเสร็จ
ข้อมูลนี้ตอบคำถามของคุณหรือไม่
ชอบ
ไม่ใช่