วิธีจัดการผู้ดูแลกลุ่ม

Android
iPhone
KaiOS
เว็บและเดสก์ท็อป
Windows
ผู้ดูแลทุกคนในกลุ่มสามารถตั้งสมาชิกให้เป็นผู้ดูแลได้ กลุ่มสามารถมีผู้ดูแลได้ไม่จำกัดจำนวน ทั้งนี้ ไม่สามารถลบผู้สร้างกลุ่มออกได้และผู้สร้างกลุ่มจะยังคงเป็นผู้ดูแลอยู่ เว้นแต่ว่าจะออกจากกลุ่ม
การตั้งสมาชิกให้เป็นผู้ดูแล
 1. เปิดแชทกลุ่มใน WhatsApp จากนั้นคลิกหัวข้อกลุ่ม
  • หรือคลิกเมนู (
   หรือ
   ) ที่มุมด้านบน > ข้อมูลกลุ่ม
 2. วางเมาส์เหนือสมาชิกที่คุณต้องการตั้งให้เป็นผู้ดูแล จากนั้นคลิกเมนู
 3. คลิกตั้งให้เป็นผู้ดูแลกลุ่ม > ตั้งให้เป็นผู้ดูแลกลุ่ม
การตั้งสมาชิกหลายคนให้เป็นผู้ดูแลในคราวเดียว
 1. เปิดแชทกลุ่มใน WhatsApp จากนั้นคลิกหัวข้อกลุ่ม
  • หรือคลิกเมนู (
   หรือ
   ) ที่มุมด้านบน > ข้อมูลกลุ่ม
 2. คลิกการตั้งค่ากลุ่ม > แก้ไขผู้ดูแลกลุ่ม
 3. เลือกสมาชิกที่คุณต้องการตั้งให้เป็นผู้ดูแล
 4. คลิกที่เครื่องหมายถูกสีเขียวเมื่อคุณดำเนินการเสร็จ
การยกเลิกการเป็นผู้ดูแล
 1. เปิดแชทกลุ่มใน WhatsApp จากนั้นคลิกหัวข้อกลุ่ม
  • หรือคลิกเมนู (
   หรือ
   ) ที่มุมด้านบน > ข้อมูลกลุ่ม
 2. วางเมาส์เหนือผู้ดูแลที่คุณต้องการยกเลิกจากการเป็นผู้ดูแล จากนั้นคลิกเมนู
 3. คลิกยกเลิกการเป็นผู้ดูแล
การยกเลิกการเป็นผู้ดูแลหลายคนในคราวเดียว
 1. เปิดแชทกลุ่มใน WhatsApp จากนั้นคลิกหัวข้อกลุ่ม
  • หรือคลิกเมนู (
   หรือ
   ) ที่มุมด้านบน > ข้อมูลกลุ่ม
 2. คลิกการตั้งค่ากลุ่ม > แก้ไขผู้ดูแลกลุ่ม
 3. ยกเลิกการทำเครื่องหมายตรงชื่อบุคคลที่คุณไม่ต้องการให้เป็นผู้ดูแลอีกต่อไป
 4. คลิกที่เครื่องหมายถูกสีเขียวเมื่อคุณดำเนินการเสร็จ
ข้อมูลนี้ตอบคำถามของคุณหรือไม่
ชอบ
ไม่ใช่