วิธีจัดการผู้ดูแลกลุ่ม

Android
iPhone
KaiOS
เว็บและเดสก์ท็อป
Windows
Mac
ผู้ดูแลทุกคนในกลุ่มสามารถตั้งสมาชิกให้เป็นผู้ดูแลได้ กลุ่มสามารถมีผู้ดูแลได้ไม่จำกัดจำนวน ทั้งนี้ ไม่สามารถลบผู้สร้างกลุ่มออกได้และผู้สร้างกลุ่มจะยังคงเป็นผู้ดูแลอยู่ เว้นแต่ว่าจะออกจากกลุ่ม
หมายเหตุ: WhatsApp ไม่สามารถแทรกแซงฟังก์ชันการทำงานของการดูแลกลุ่มได้ เช่น เราไม่สามารถกำหนดให้บุคคลใดก็ตามเป็นผู้ดูแลได้
วิธีตั้งสมาชิกให้เป็นผู้ดูแล
  1. เปิดแชทกลุ่มใน WhatsApp จากนั้นกดตัวเลือก > ข้อมูลกลุ่ม
    • หรือเลือกกลุ่มในรายการแชท จากนั้นกดตัวเลือก > ข้อมูลกลุ่ม
  2. เลือกสมาชิกที่คุณต้องการตั้งให้เป็นผู้ดูแล
  3. กดตัวเลือก > ตั้งให้เป็นผู้ดูแลกลุ่ม
วิธียกเลิกการเป็นผู้ดูแล
  1. เปิดแชทกลุ่มใน WhatsApp จากนั้นกดตัวเลือก > ข้อมูลกลุ่ม
    • หรือเลือกกลุ่มในรายการแชท จากนั้นกดตัวเลือก > ข้อมูลกลุ่ม
  2. เลือกผู้ดูแลที่คุณต้องการยกเลิกจากการเป็นผู้ดูแล
  3. กดตัวเลือก > ยกเลิกการเป็นผู้ดูแล
ข้อมูลนี้ตอบคำถามของคุณหรือไม่
ชอบ
ไม่ใช่