วิธีจัดการผู้ดูแลกลุ่ม

Android
iOS
KaiOS
เว็บและเดสก์ท็อป
Windows
Mac
ผู้ดูแลทุกคนในกลุ่มสามารถตั้งสมาชิกให้เป็นผู้ดูแลได้ กลุ่มสามารถมีผู้ดูแลได้ไม่จำกัดจำนวน ทั้งนี้ ไม่สามารถลบผู้สร้างกลุ่มออกได้และผู้สร้างกลุ่มจะยังคงเป็นผู้ดูแลอยู่ เว้นแต่ว่าจะออกจากกลุ่ม
คุณจะต้องเป็นผู้ดูแลกลุ่มจึงจะตั้งให้ผู้อื่นเป็นผู้ดูแลกลุ่มได้
หมายเหตุ: WhatsApp ไม่สามารถแทรกแซงฟังก์ชันการทำงานของการดูแลกลุ่มได้ เช่น เราไม่สามารถตั้งให้บุคคลใดก็ตามเป็นผู้ดูแลได้ แม้ว่าบุคคลดังกล่าวจะเคยเป็นผู้ดูแลมาก่อนและถูกนำออกโดยผู้ดูแลอีกคน

วิธีตั้งสมาชิกให้เป็นผู้ดูแล

  1. เปิดแชทกลุ่มใน WhatsApp จากนั้นกดตัวเลือก > ข้อมูลกลุ่ม
    • หรือเลือกกลุ่มในรายการแชท จากนั้นกดตัวเลือก > ข้อมูลกลุ่ม
  2. เลือกสมาชิกที่ต้องการตั้งให้เป็นผู้ดูแล
  3. กดตัวเลือก > ตั้งให้เป็นผู้ดูแลกลุ่ม

การยกเลิกการเป็นผู้ดูแล

  1. เปิดแชทกลุ่มใน WhatsApp จากนั้นกดตัวเลือก > ข้อมูลกลุ่ม
    • หรือเลือกกลุ่มในรายการแชท จากนั้นกดตัวเลือก > ข้อมูลกลุ่ม
  2. เลือกผู้ดูแลที่คุณต้องการยกเลิกจากการเป็นผู้ดูแล
  3. กดตัวเลือก > ยกเลิกการเป็นผู้ดูแล

ข้อมูลนี้ตอบคำถามของคุณหรือไม่

ใช่
ไม่ใช่