วิธีจัดการผู้ดูแลกลุ่ม

Android
iOS
KaiOS
เว็บและเดสก์ท็อป
Windows
Mac
กลุ่มสามารถมีผู้ดูแลได้ไม่จำกัดจำนวน และผู้ดูแลทุกคนสามารถตั้งสมาชิกให้เป็นผู้ดูแลได้ ทั้งนี้ ไม่สามารถลบผู้สร้างกลุ่มออกได้และผู้สร้างกลุ่มจะยังคงเป็นผู้ดูแลอยู่ เว้นแต่ว่าจะออกจากกลุ่ม
คุณจะต้องเป็นผู้ดูแลกลุ่มจึงจะตั้งให้ผู้อื่นเป็นผู้ดูแลกลุ่มได้
หมายเหตุ: WhatsApp ไม่สามารถแทรกแซงฟังก์ชันการทำงานของการดูแลกลุ่มได้ เช่น เราไม่สามารถกำหนดให้บุคคลใดก็ตามเป็นผู้ดูแลได้
วิธีตั้งสมาชิกให้เป็นผู้ดูแล
 1. เปิดแชทกลุ่มใน WhatsApp จากนั้นแตะหัวข้อกลุ่ม
  • หรือแตะกลุ่มค้างไว้ในแท็บแชท จากนั้นแตะ
   more options
   > ข้อมูลกลุ่ม
 2. แตะหรือกดสมาชิกที่ต้องการตั้งให้เป็นผู้ดูแลค้างไว้
 3. แตะตั้งให้เป็นผู้ดูแลกลุ่ม
วิธีตั้งสมาชิกหลายคนให้เป็นผู้ดูแลในคราวเดียว
 1. เปิดแชทกลุ่มใน WhatsApp จากนั้นแตะหัวข้อกลุ่ม
  • หรือแตะกลุ่มค้างไว้ในแท็บแชท จากนั้นแตะ
   more options
   > ข้อมูลกลุ่ม
 2. แตะสิทธิ์ของกลุ่ม > แก้ไขผู้ดูแลกลุ่ม
 3. เลือกสมาชิกที่ต้องการตั้งให้เป็นผู้ดูแล
 4. แตะที่เครื่องหมายถูกสีเขียวเมื่อดำเนินการเสร็จ
วิธียกเลิกการเป็นผู้ดูแล
 1. เปิดแชทกลุ่มใน WhatsApp จากนั้นแตะหัวข้อกลุ่ม
  • หรือแตะกลุ่มค้างไว้ในแท็บแชท จากนั้นแตะ
   more options
   > ข้อมูลกลุ่ม
 2. แตะผู้ดูแลที่คุณต้องการยกเลิก > ยกเลิกการเป็นผู้ดูแล
วิธียกเลิกการเป็นผู้ดูแลหลายคนในคราวเดียว
 1. เปิดแชทกลุ่มใน WhatsApp จากนั้นแตะหัวข้อกลุ่ม
  • หรือแตะกลุ่มค้างไว้ในแท็บแชท จากนั้นแตะ
   more options
   > ข้อมูลกลุ่ม
 2. แตะสิทธิ์ของกลุ่ม > แก้ไขผู้ดูแลกลุ่ม
 3. ยกเลิกการทำเครื่องหมายตรงชื่อบุคคลที่คุณไม่ต้องการให้เป็นผู้ดูแลอีกต่อไป
 4. แตะที่เครื่องหมายถูกสีเขียวเมื่อคุณดำเนินการเสร็จ
ข้อมูลนี้ตอบคำถามของคุณหรือไม่
ใช่
ไม่ใช่