Spravovanie správcov skupín

Android
iPhone
KaiOS
Web a počítač
Windows
Každý správca skupiny môže nastaviť iného účastníka skupiny ako správcu. Skupina môže mať neobmedzený počet správcov. Pôvodného zakladateľa skupiny nemožno zo skupiny odstrániť a bude vždy jej správcom, pokiaľ sa nerozhodne skupinu opustiť.
Ako nastaviť niektorého z účastníkov ako správcu
 1. Otvorte skupinový chat WhatsApp a potom kliknite na tému.
  • Prípadne kliknite na ikonu Ponuka (
   alebo
   ) v hornom rohu a potom na Info o skupine.
 2. Ukážte kurzorom na účastníka, ktorého chcete ustanoviť za správcu, a kliknite na Ponuka
  .
 3. Kliknite na Umožniť spravovať skupinu > UMOŽNIŤ SPRAVOVAŤ SKUPINU.
Ako nastaviť ako správcov skupiny viacerých účastníkov naraz
 1. Otvorte skupinový chat WhatsApp a potom kliknite na tému.
  • Prípadne kliknite na ikonu Ponuka (
   alebo
   ) v hornom rohu a potom na Info o skupine.
 2. Kliknite na Nastavenia skupiny > Upraviť správcov skupiny.
 3. Vyberte účastníkov, ktorých chcete ustanoviť za správcov.
 4. Po dokončení potvrďte kliknutím na zelenú ikonu začiarknutia.
Ako zrušiť nastavenie účastníka ako správcu
 1. Otvorte skupinový chat WhatsApp a potom kliknite na tému.
  • Prípadne kliknite na ikonu Ponuka (
   alebo
   ) v hornom rohu a potom na Info o skupine.
 2. Prejdite kurzorom na meno účastníka, Klepnite na meno účastníka, ktorému chcete odobrať status správcu a kliknite na Ponuka
  .
 3. Kliknite na Odobrať status správcu.
Ako zrušiť nastavenie viacerých účastníkov ako správcov skupiny naraz
 1. Otvorte skupinový chat WhatsApp a potom kliknite na tému.
  • Prípadne kliknite na ikonu Ponuka (
   alebo
   ) v hornom rohu a potom na Info o skupine.
 2. Kliknite na Nastavenia skupiny > Upraviť správcov skupiny.
 3. Zrušte začiarknutie pri účastníkoch, ktorým chcete odobrať status správcu.
 4. Po dokončení potvrďte kliknutím na zelenú ikonu začiarknutia.
Dostali ste odpoveď na svoju otázku?
Áno
Nie