Spravovanie správcov skupín

Android
iPhone
KaiOS
Web a počítač
Windows
Skupina môže mať neobmedzený počet správcov. Každý správca môže ustanoviť účastníka za ďalšieho správcu. Zakladateľa skupiny nemožno zo skupiny odstrániť a bude vždy jej správcom, pokiaľ sa nerozhodne skupinu opustiť.
Poznámka: WhatsApp nemôže zasahovať do funkcií správy skupiny. Nemôžeme napríklad z niekoho urobiť správcu.
Ako nastaviť niektorého z účastníkov ako správcu
 1. Otvorte skupinový chat v aplikácii WhatsApp a klepnite na tému skupiny.
  • Prípadne na karte Chaty potiahnite prstom doľava cez skupinu. Potom klepnite na Viac > Info o skupine.
 2. Klepnite na účastníka, ktorého chcete ustanoviť za správcu.
 3. Klepnite na Umožniť spravovať skupinu.
Ako nastaviť ako správcov skupiny viacerých účastníkov naraz
 1. Otvorte skupinový chat v aplikácii WhatsApp a klepnite na tému skupiny.
  • Prípadne na karte Chaty potiahnite prstom doľava cez skupinu. Potom klepnite na Viac > Info o skupine.
 2. Klepnite na Nastavenia skupiny > Upraviť správcov skupiny.
 3. Vyberte účastníkov, ktorých chcete ustanoviť za správcov.
 4. Klepnite na Hotovo.
Ako zrušiť nastavenie účastníka ako správcu
 1. Otvorte skupinový chat v aplikácii WhatsApp a klepnite na tému skupiny.
  • Prípadne na karte Chaty potiahnite prstom doľava cez skupinu. Potom klepnite na Viac > Info o skupine.
 2. Klepnite na meno správcu, ktorému chcete status odobrať.
 3. Klepnite na Odobrať status správcu.
Ako zrušiť nastavenie viacerých účastníkov ako správcov skupiny naraz
 1. Otvorte skupinový chat v aplikácii WhatsApp a klepnite na tému skupiny.
  • Prípadne na karte Chaty potiahnite prstom doľava cez skupinu. Potom klepnite na Viac > Info o skupine.
 2. Klepnite na Nastavenia skupiny > Upraviť správcov skupiny.
 3. Zrušte začiarknutie pri účastníkoch, ktorým chcete odobrať status správcu.
 4. Klepnite na Hotovo.
Dostali ste odpoveď na svoju otázku?
Áno
Nie