Spravovanie správcov skupín

Android
iPhone
KaiOS
Web a počítač
Windows
Každý správca skupiny môže nastaviť iného účastníka skupiny ako správcu. Skupina môže mať neobmedzený počet správcov. Pôvodného zakladateľa skupiny nemožno zo skupiny odstrániť a bude vždy jej správcom, pokiaľ sa nerozhodne skupinu opustiť.
Ako nastaviť niektorého z účastníkov ako správcu
 1. Otvorte skupinový chat v aplikácii WhatsApp a klepnite na tému skupiny.
  • Prípadne potiahnite skupinu doľava na karte Chaty. Potom klepnite na Viac > Info o skupine.
 2. Klepnite na účastníka, ktorého chcete ustanoviť za správcu.
 3. Klepnite na možnosť Umožniť spravovať skupinu.
Ako nastaviť ako správcov skupiny viacerých účastníkov naraz
 1. Otvorte skupinový chat v aplikácii WhatsApp a klepnite na tému skupiny.
  • Prípadne potiahnite skupinu doľava na karte Chaty. Potom klepnite na Viac > Info o skupine.
 2. Klepnite na Nastavenia skupiny > Upraviť správcov skupiny.
 3. Vyberte účastníkov, ktorých chcete ustanoviť za správcov.
 4. Klepnite na Hotovo.
Ako zrušiť nastavenie účastníka ako správcu
 1. Otvorte skupinový chat v aplikácii WhatsApp a klepnite na tému skupiny.
  • Prípadne potiahnite skupinu doľava na karte Chaty. Potom klepnite na Viac > Info o skupine.
 2. Klepnite na meno správcu, ktorému chcete status odobrať.
 3. Klepnite na možnosť Odobrať status správcu.
Ako zrušiť nastavenie viacerých účastníkov ako správcov skupiny naraz
 1. Otvorte skupinový chat v aplikácii WhatsApp a klepnite na tému skupiny.
  • Prípadne potiahnite skupinu doľava na karte Chaty. Potom klepnite na Viac > Info o skupine.
 2. Klepnite na Nastavenia skupiny > Upraviť správcov skupiny.
 3. Zrušte začiarknutie pri účastníkoch, ktorým chcete odobrať status správcu.
 4. Klepnite na Hotovo.
Dostali ste odpoveď na svoju otázku?
Áno
Nie