Jak zarządzać administratorami grup?

Android
iPhone
KaiOS
Internet i komputer
Windows
Mac
Grupa może mieć nieograniczoną liczbę administratorów, a każdy administrator grupy może mianować administratorem dowolnego uczestnika grupy. Nie można usunąć z grupy osoby, która ją utworzyła i będzie ona nią administrować, dopóki jej nie opuści.
Uwaga: WhatsApp nie może ingerować w funkcje zarządzania grupami. Przykładowo nie możemy mianować nikogo administratorem.
Mianowanie uczestnika administratorem
 1. Otwórz czat grupowy WhatsApp, a następnie stuknij temat grupy.
  • Możesz także przesunąć grupę w lewo na karcie Czaty. Następnie stuknij Więcej > Informacje o grupie.
 2. Stuknij imię uczestnika, którego chcesz mianować administratorem.
 3. Stuknij Mianuj administratorem grupy.
Jednoczesne mianowanie wielu uczestników administratorami
 1. Otwórz czat grupowy WhatsApp, a następnie stuknij temat grupy.
  • Możesz także przesunąć grupę w lewo na karcie Czaty. Następnie stuknij Więcej > Informacje o grupie.
 2. Stuknij Ustawienia grupy > Edytuj administratorów grupy.
 3. Wybierz uczestników, których chcesz mianować administratorami.
 4. Stuknij Gotowe.
Odwoływanie administratora
 1. Otwórz czat grupowy WhatsApp, a następnie stuknij temat grupy.
  • Możesz także przesunąć grupę w lewo na karcie Czaty. Następnie stuknij Więcej > Informacje o grupie.
 2. Stuknij administratora, którego chcesz odwołać > Odwołaj administratora.
Jednoczesne odwoływanie wielu administratorów
 1. Otwórz czat grupowy WhatsApp, a następnie stuknij temat grupy.
  • Możesz także przesunąć grupę w lewo na karcie Czaty. Następnie stuknij Więcej > Informacje o grupie.
 2. Stuknij Ustawienia grupy > Edytuj administratorów grupy.
 3. Odznacz administratorów, których chcesz odwołać.
 4. Stuknij Gotowe.
Czy udzielona odpowiedź jest satysfakcjonująca?
Tak
Nie