Cara mengurus pentadbir kumpulan

Android
iOS
KaiOS
Web dan Komputer meja
Windows
Mac
Satu kumpulan boleh mempunyai bilangan pentadbir tanpa had, dan mana-mana pentadbir boleh menjadikan ahli lain sebagai pentadbir. Pencipta kumpulan tidak boleh dialih keluar dan akan kekal sebagai pentadbir kecuali jika mereka keluar daripada kumpulan.
Nota: WhatsApp tidak boleh campur tangan dalam fungsi pentadbiran kumpulan. Sebagai contoh, kami tidak boleh menjadikan seseorang itu pentadbir kumpulan.
Menetapkan ahli sebagai pentadbir
 1. Buka sembang kumpulan WhatsApp, kemudian ketik subjek kumpulan.
  • Atau, ketik dan tahan kumpulan dalam tab Sembang. Kemudian, ketik
   more options
   > Info kumpulan.
 2. Ketik atau tekan dan tahan ahli kumpulan yang ingin anda jadikan sebagai pentadbir.
 3. Ketik Jadikan pentadbir kumpulan.
Menetapkan berbilang ahli kumpulan sebagai pentadbir sekali gus
 1. Buka sembang kumpulan WhatsApp, kemudian ketik subjek kumpulan.
  • Atau, ketik dan tahan kumpulan dalam tab Sembang. Kemudian, ketik
   more options
   > Info kumpulan.
 2. Ketik Keizinan kumpulan > Edit pentadbir kumpulan.
 3. Pilih ahli kumpulan yang ingin anda jadikan sebagai pentadbir.
 4. Ketik tanda semak hijau setelah anda selesai.
Menyingkirkan pentadbir
 1. Buka sembang kumpulan WhatsApp, kemudian ketik subjek kumpulan.
  • Sebagai alternatif, ketik dan tahan kumpulan tersebut dalam tab Sembang. Kemudian, ketik
   more options
   > Info kumpulan.
 2. Ketik pentadbir yang ingin anda singkir > Singkir sebagai pentadbir.
Menyingkirkan berbilang pentadbir sekali gus
 1. Buka sembang kumpulan WhatsApp, kemudian ketik subjek kumpulan.
  • Sebagai alternatif, ketik dan tahan kumpulan tersebut dalam tab Sembang. Kemudian, ketik
   more options
   > Info kumpulan.
 2. Ketik Keizinan kumpulan > Edit pentadbir kumpulan.
 3. Nyahtandakan pentadbir yang ingin anda singkir.
 4. Ketik tanda semak hijau setelah anda selesai.
Adakah jawapan ini menjawab pertanyaan anda?
Ya
Tidak