Cara mengurus pentadbir grup

Android
iPhone
KaiOS
Web dan Komputer meja
Windows
Mana-mana pentadbir dalam grup boleh menetapkan peserta sebagai pentadbir. Sebuah grup boleh mempunyai bilangan pentadbir tanpa had. Pencipta asal grup tidak boleh dikeluarkan dan akan sentiasa kekal sebagai pentadbir kecuali jika mereka keluar daripada grup.
Menetapkan peserta sebagai pentadbir
 1. Buka sembang grup WhatsApp, kemudian ketik subjek grup.
  • Sebagai alternatif, ketik dan tahan grup dalam tab SEMBANG. Kemudian, ketik Pilihan lain
   > Info Grup.
 2. Ketik atas peserta yang ingin anda tetapkan sebagai pentadbir.
 3. Ketik Jadikan pentadbir grup.
Menetapkan berbilang peserta sebagai pentadbir sekali gus
 1. Buka sembang grup WhatsApp, kemudian ketik subjek grup.
  • Sebagai alternatif, ketik dan tahan grup dalam tab SEMBANG. Kemudian, ketik Pilihan lain
   > Info Grup.
 2. Ketik Tetapan grup > Edit pentadbir grup.
 3. Pilih peserta yang ingin anda tetapkan sebagai pentadbir.
 4. Ketik tanda semak hijau setelah anda selesai.
Menyingkirkan pentadbir
 1. Buka sembang grup WhatsApp, kemudian ketik subjek grup.
  • Sebagai alternatif, ketik dan tahan grup dalam tab SEMBANG. Kemudian, ketik Pilihan lain
   > Info Grup.
 2. Ketik pentadbir yang ingin anda singkirkan.
 3. Ketik Singkir sebagai pentadbir.
Menyingkirkan berbilang pentadbir sekali gus
 1. Buka sembang grup WhatsApp, kemudian ketik subjek grup.
  • Sebagai alternatif, ketik dan tahan grup dalam tab SEMBANG. Kemudian, ketik Pilihan lain
   > Info Grup.
 2. Ketik Tetapan grup > Edit pentadbir grup.
 3. Nyahtanda pentadbir yang ingin anda singkirkan.
 4. Ketik tanda semak hijau setelah anda selesai.
Adakah jawapan ini menjawab pertanyaan anda?
Ya
Tidak