Cara menyelia pentadbir kumpulan

Android
iPhone
KaiOS
Web dan Komputer meja
Windows
Satu kumpulan boleh mempunyai bilangan pentadbir tanpa had, dan mana-mana pentadbir boleh menjadikan peserta lain sebagai pentadbir. Pencipta kumpulan tidak boleh dialih keluar dan akan kekal sebagai pentadbir kecuali jika mereka keluar daripada kumpulan.
Nota: WhatsApp tidak boleh campur tangan dalam fungsi pentadbiran kumpulan. Sebagai contoh, kami tidak boleh menjadikan seseorang itu pentadbir kumpulan.
Menetapkan peserta sebagai pentadbir
 1. Buka sembang kumpulan WhatsApp, kemudian ketik subjek kumpulan.
  • Sebagai alternatif, ketik dan tahan kumpulan tersebut dalam tab SEMBANG. Kemudian, ketik Pilihan lain
   > Info kumpulan.
 2. Ketik nama peserta yang ingin anda tetapkan sebagai pentadbir.
 3. Ketik Jadikan pentadbir kumpulan.
Menetapkan berbilang peserta sebagai pentadbir sekali gus
 1. Buka sembang kumpulan WhatsApp, kemudian ketik subjek kumpulan.
  • Sebagai alternatif, ketik dan tahan kumpulan tersebut dalam tab SEMBANG. Kemudian, ketik Pilihan lain
   > Info kumpulan.
 2. Ketik Tetapan kumpulan > Edit pentadbir kumpulan.
 3. Pilih peserta yang ingin anda tetapkan sebagai pentadbir.
 4. Ketik tanda semak hijau setelah anda selesai.
Menyingkirkan pentadbir
 1. Buka sembang kumpulan WhatsApp, kemudian ketik subjek kumpulan.
  • Sebagai alternatif, ketik dan tahan kumpulan tersebut dalam tab SEMBANG. Kemudian, ketik Pilihan lain
   > Info kumpulan.
 2. Ketik nama pentadbir yang ingin anda singkirkan.
 3. Ketik Singkir sebagai pentadbir.
Menyingkirkan berbilang pentadbir sekali gus
 1. Buka sembang kumpulan WhatsApp, kemudian ketik subjek kumpulan.
  • Sebagai alternatif, ketik dan tahan kumpulan tersebut dalam tab SEMBANG. Kemudian, ketik Pilihan lain
   > Info kumpulan.
 2. Ketik Tetapan kumpulan > Edit pentadbir kumpulan.
 3. Nyahtandakan pentadbir yang ingin anda singkirkan.
 4. Ketik tanda semak hijau setelah anda selesai.
Adakah jawapan ini menjawab pertanyaan anda?
Ya
Tidak