כיצד לנהל מנהלי קבוצות

Android
iPhone
באינטרנט ובמחשב
Windows
כל מנהלי הקבוצה יכולים להפוך משתתפים אחרים למנהלים. אין הגבלה על מספר המנהלים בקבוצה. לא ניתן להסיר את היוצרים המקוריים של הקבוצה והם יישארו מנהלים, אלא אם הם יעזבו את הקבוצה.
הפיכת משתתפים למנהלים
 1. פתחו את הצ'אט הקבוצתי ב-WhatsApp, והקישו על נושא הקבוצה.
  • לחלופין, החליקו את הקבוצה ימינה בלשונית צ'אטים, ואז הקישו על עוד > פרטי קבוצה.
 2. הקישו על המשתתף/ת שאתם רוצים להפוך למנהל/ת.
 3. הקישו על הגדר/י כמנהל/ת קבוצה.
הפיכת כמה משתתפים למנהלים בבת אחת
 1. פתחו את הצ'אט הקבוצתי ב-WhatsApp, והקישו על נושא הקבוצה.
  • לחלופין, החליקו את הקבוצה ימינה בלשונית צ'אטים, ואז הקישו על עוד > פרטי קבוצה.
 2. הקישו על הגדרות קבוצה > עריכת מנהלי קבוצה.
 3. בחרו את המשתתפים שאתם רוצים להפוך למנהלים.
 4. הקישו על סיום.
הסרת מנהלים
 1. פתחו את הצ'אט הקבוצתי ב-WhatsApp, והקישו על נושא הקבוצה.
  • לחלופין, החליקו את הקבוצה ימינה בלשונית צ'אטים, ואז הקישו על עוד > פרטי קבוצה.
 2. הקישו על המנהל/ת שאתם רוצים להסיר.
 3. הקישו על הסר/י מניהול הקבוצה.
הסרת כמה מנהלים בבת אחת
 1. פתחו את הצ'אט הקבוצתי ב-WhatsApp, והקישו על נושא הקבוצה.
  • לחלופין, החליקו את הקבוצה ימינה בלשונית צ'אטים, ואז הקישו על עוד > פרטי קבוצה.
 2. הקישו על הגדרות קבוצה > עריכת מנהלי קבוצה.
 3. הסירו את הסימון מהמנהלים שאתם רוצים להסיר.
 4. הקישו על סיום.
קיבלת תשובה לשאלה שלך?
כן
לא