نحوه مدیریت مدیران گروه

اندروید
iPhone
KaiOS
وب و دسکتاپ
Windows
هر گروه می‌تواند تعداد نامحدودی مدیر داشته باشد و هر مدیر می‌تواند شرکت‌کننده‌ای را به‌عنوان مدیر انتخاب کند. سازنده گروه قابل‌حذف نیست و همیشه در سمت مدیر باقی خواهد ماند، مگر اینکه گروه را ترک کند.
توجه: واتساپ نمی‌تواند در عملکردهای مدیریتی گروه دخالت کند. برای مثال، ما نمی‌توانیم کسی را به‌عنوان مدیر انتخاب کنیم.
انتخاب شرکت‌کننده به‌عنوان مدیر
 1. گفتگوی گروهی واتساپ را باز کنید، سپس روی عنوان گروه ضربه بزنید.
  • یا اینکه در برگه گفتگوها، روی گروه موردنظر ضربه بزنید و نگه دارید. سپس، روی گزینه‌های بیشتر
   > اطلاعات گروه ضربه بزنید.
 2. روی شرکت‌کننده‌ای که می‌خواهید به‌عنوان مدیر انتخاب شود ضربه بزنید.
 3. روی انتخاب به‌عنوان مدیر گروه ضربه بزنید.
انتخاب کردن هم‌زمان چندین شرکت‌کننده به‌عنوان مدیر
 1. گفتگوی گروهی واتساپ را باز کنید، سپس روی عنوان گروه ضربه بزنید.
  • یا اینکه در برگه گفتگوها، روی گروه موردنظر ضربه بزنید و نگه دارید. سپس، روی گزینه‌های بیشتر
   > اطلاعات گروه ضربه بزنید.
 2. روی تنظیمات گروه > ویرایش مدیران گروه ضربه بزنید.
 3. شرکت‌کننده‌‌هایی را که می‌خواهید به‌عنوان مدیر انتخاب شوند انتخاب کنید.
 4. پس‌از اتمام کار، روی تیک سبزرنگ ضربه بزنید.
برکنار کردن مدیر
 1. گفتگوی گروهی واتساپ را باز کنید، سپس روی عنوان گروه ضربه بزنید.
  • یا اینکه در برگه گفتگوها، روی گروه موردنظر ضربه بزنید و نگه دارید. سپس، روی گزینه‌های بیشتر
   > اطلاعات گروه ضربه بزنید.
 2. روی مدیری که می‌خواهید برکنار شود، ضربه بزنید.
 3. روی برکنار کردن مدیر ضربه بزنید.
برکنار کردن هم‌زمان چندین مدیر
 1. گفتگوی گروهی واتساپ را باز کنید، سپس روی عنوان گروه ضربه بزنید.
  • یا اینکه در برگه گفتگوها، روی گروه موردنظر ضربه بزنید و نگه دارید. سپس، روی گزینه‌های بیشتر
   > اطلاعات گروه ضربه بزنید.
 2. روی تنظیمات گروه > ویرایش مدیران گروه ضربه بزنید.
 3. علامت مدیرانی را که می‌خواهید برکنار شوند بردارید.
 4. پس‌از اتمام کار، روی تیک سبزرنگ ضربه بزنید.
آیا این مطلب به سؤال شما پاسخ می‌دهد؟
بله
خیر