Správcovství ve skupinách

Android
iPhone
KaiOS
Web a počítač
Windows
Každý správce skupiny může správu skupiny umožnit i ostatním účastníkům. Skupina může mít neomezený počet správců. Původního zakladatele skupiny není možné ze skupiny odebrat. V dané skupině také bude mít permanentní status správce, dokud skupinu neopustí.
Jak udělit status správce
 1. V aplikaci WhatsApp přejděte do dané skupiny a klikněte na její téma.
  • Případně můžete kliknout na ikonu Nabídky (
   nebo
   ) v horním rohu obrazovky > Informace o skupině.
 2. Najeďte kurzorem na účastníka, kterému chcete status správce udělit, a klikněte na ikonu Nabídky
  .
 3. Klikněte na Udělit status správce > UDĚLIT STATUS SPRÁVCE.
Jak udělit status správce několika účastníkům skupiny najednou
 1. V aplikaci WhatsApp přejděte do příslušné skupiny a klikněte na její téma.
  • Případně můžete kliknout na ikonu Nabídky (
   nebo
   ) v horním rohu obrazovky > Informace o skupině.
 2. Klikněte na Nastavení skupiny > Upravit správce skupiny.
 3. Vyberte účastníky, kterým chcete udělit status správce.
 4. Až budete mít hotovo, klikněte na zelenou fajfku.
Jak odebrat status správce
 1. V aplikaci WhatsApp přejděte do příslušné skupiny a klikněte na její téma.
  • Případně můžete kliknout na ikonu Nabídky (
   nebo
   ) v horním rohu obrazovky > Informace o skupině.
 2. Najeďte kurzorem na účastníka, kterému chcete odebrat status správce, a klikněte na ikonu Nabídky
  .
 3. Klikněte na Odebrat status správce.
Jak odebrat status správce několika účastníkům skupiny najednou
 1. V aplikaci WhatsApp přejděte do příslušné skupiny a klikněte na její téma.
  • Případně můžete kliknout na ikonu Nabídky (
   nebo
   ) v horním rohu obrazovky > Informace o skupině.
 2. Klikněte na Nastavení skupiny > Upravit správce skupiny.
 3. Zrušte zaškrtnutí u správců, kterým chcete status správce odebrat.
 4. Až budete mít hotovo, klikněte na zelenou fajfku.
Zodpověděli jsme vaši otázku?
Ano
Ne