Správcovství ve skupinách

Android
iPhone
KaiOS
Web a počítač
Windows
Mac
Skupina může mít neomezený počet správců a každý správce může dalším účastníkům skupiny udělit status správce. Původního zakladatele skupiny není možné ze skupiny odebrat. V dané skupině také bude mít trvalý status správce, dokud skupinu neopustí.
Upozornění: Služba WhatsApp nemůže zasahovat do funkcí správy skupin. Nemůžeme například nikomu udělit status správce.
Jak udělit status správce
 1. V aplikaci WhatsApp přejděte do příslušné skupiny a klepněte na její téma.
  • Případně skupinu v záložce Chaty přetáhněte doleva. Poté klepněte na Více > Informace o skupině.
 2. Klepněte na jméno účastníka, kterému chcete status správce udělit.
 3. Klepněte na Udělit status správce.
Jak udělit status správce několika účastníkům skupiny najednou
 1. V aplikaci WhatsApp přejděte do příslušné skupiny a klepněte na její téma.
  • Případně skupinu v záložce Chaty přetáhněte doleva. Poté klepněte na Více > Informace o skupině.
 2. Klepněte na Nastavení skupiny > Upravit správce skupiny.
 3. Vyberte účastníky, kterým chcete udělit status správce.
 4. Klepněte na Hotovo.
Jak odebrat status správce
 1. V aplikaci WhatsApp přejděte do příslušné skupiny a klepněte na její téma.
  • Případně skupinu v záložce Chaty přetáhněte doleva. Poté klepněte na Více > Informace o skupině.
 2. Klepněte na správce, kterého chcete odebrat > Odebrat status správce.
Jak odebrat status správce několika účastníkům skupiny najednou
 1. V aplikaci WhatsApp přejděte do příslušné skupiny a klepněte na její téma.
  • Případně skupinu v záložce Chaty přetáhněte doleva. Poté klepněte na Více > Informace o skupině.
 2. Klepněte na Nastavení skupiny > Upravit správce skupiny.
 3. Zrušte zaškrtnutí u správců, kterým chcete status správce odebrat.
 4. Klepněte na Hotovo.
Zodpověděli jsme vaši otázku?
Ano
Ne