Správcovství ve skupinách

Android
iPhone
Web a počítač
Windows
Každý správce skupiny může ostatním účastníkům skupiny udělit správcovství. Skupina může mít neomezený počet správců. Původního zakladatele skupiny není možné ze skupiny odebrat. V dané skupině také bude mít permanentní status správce, dokud skupinu neopustí.
Jak udělit status správce
 1. V aplikaci WhatsApp přejděte do příslušné skupiny a klepněte na její téma.
  • Případně na skupinu klepněte v záložce CHATY a přidržte ji. Poté klepněte na Více možností
   > Informace o skupině.
 2. Klepněte na jméno účastníka, kterému chcete status správce udělit.
 3. Klepněte na Udělit status správce.
Jak udělit status správce několika účastníkům skupiny najednou
 1. V aplikaci WhatsApp přejděte do příslušné skupiny a klepněte na její téma.
  • Případně na skupinu klepněte v záložce CHATY a přidržte ji. Poté klepněte na Více možností
   > Informace o skupině.
 2. Klepněte na Nastavení skupiny > Upravit správce skupiny.
 3. Vyberte účastníky, kterým chcete udělit status správce.
 4. Až budete mít hotovo, klepněte na zelenou fajfku.
Jak odebrat status správce
 1. V aplikaci WhatsApp přejděte do příslušné skupiny a klepněte na její téma.
  • Případně na skupinu klepněte v záložce CHATY a přidržte ji. Poté klepněte na Více možností
   > Informace o skupině.
 2. Klepněte na jméno účastníka, kterému chcete status správce odebrat.
 3. Klepněte na Odebrat status správce.
Jak odebrat status správce několika účastníkům skupiny najednou
 1. V aplikaci WhatsApp přejděte do příslušné skupiny a klepněte na její téma.
  • Případně na skupinu klepněte v záložce CHATY a přidržte ji. Poté klepněte na Více možností
   > Informace o skupině.
 2. Klepněte na Nastavení skupiny > Upravit správce skupiny.
 3. Zrušte zaškrtnutí u správců, kterým chcete status správce odebrat.
 4. Až budete mít hotovo, klepněte na zelenou fajfku.
Zodpověděli jsme vaši otázku?
Ano
Ne