Jak zarządzać administratorami grup?

Android
iPhone
KaiOS
Internet i komputer
Windows
Każdy administrator grupy może mianować uczestnika grupy administratorem. Grupa może mieć nieograniczoną liczbę administratorów. Osoba, która utworzyła grupę, nie może być z niej usunięta i do czasu opuszczenia grupy będzie jej administratorem.
Mianowanie uczestnika administratorem
 1. Otwórz czat grupowy WhatsApp i kliknij temat grupy.
  • Możesz też kliknąć Menu (
   lub
   ) w górnym rogu > Informacje o grupie.
 2. Naprowadź kursor na uczestnika, którego chcesz mianować administratorem i kliknij Menu
  .
 3. Kliknij Mianuj administratorem > MIANUJ ADMINISTRATOREM.
Jednoczesne mianowanie wielu uczestników administratorami
 1. Otwórz czat grupowy WhatsApp i kliknij temat grupy.
  • Możesz też kliknąć Menu (
   lub
   ) w górnym rogu > Informacje o grupie.
 2. Kliknij Ustawienia grupy > Edytuj administratorów grupy.
 3. Wybierz uczestników, których chcesz mianować administratorami.
 4. Po ukończeniu kliknij ikonę z zielonym haczykiem.
Odwoływanie administratora
 1. Otwórz czat grupowy WhatsApp i kliknij temat grupy.
  • Możesz też kliknąć Menu (
   lub
   ) w górnym rogu > Informacje o grupie.
 2. Naprowadź kursor na administratora, którego chcesz odwołać i kliknij Menu
  .
 3. Kliknij Odwołaj administratora.
Jednoczesne odwoływanie wielu administratorów
 1. Otwórz czat grupowy WhatsApp i kliknij temat grupy.
  • Możesz też kliknąć Menu (
   lub
   ) w górnym rogu > Informacje o grupie.
 2. Kliknij Ustawienia grupy > Edytuj administratorów grupy.
 3. Odznacz administratorów, których chcesz odwołać.
 4. Po ukończeniu kliknij ikonę z zielonym haczykiem.
Czy udzielona odpowiedź jest satysfakcjonująca?
Tak
Nie