Prečo mám ťažkosti s volaniami v aplikácii WhatsApp?

Ak máte problémy s volaniami v aplikácii WhatsApp, skúste sa pripojiť k inej sieti (napr. použite sieť Wi-Fi namiesto mobilných dát alebo naopak). Vaša aktuálne používaná sieť nemusí byť správne nakonfigurovaná pre protokol UDP (User Datagram Protocol) a môže brániť správnemu fungovaniu volaní WhatsApp.
Ak nie ste schopní volať alebo prijať hovory v aplikácii WhatsApp, keď používate svoju sieť Wi-Fi, uistite sa, že bezpečnostné nastavenia vášho routera alebo brány firewall neblokujú určité druhy pripojenia a nebránia správnemu fungovaniu volaní WhatsApp.
Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa protokolu UDP alebo nastavení brány firewall, obráťte sa na svojho poskytovateľa internetových služieb alebo správcu siete.
Problémy s volaniami v aplikácii WhatsApp môžu spôsobiť aj šetriče batérie a pripojenie cez Bluetooth. Ak máte zapnutý šetrič batérie alebo pripojenie cez Bluetooth, skúste ich vypnúť a dajte nám vedieť, ak problém stále pretrváva.
Prípadne reštartujte svoje zariadenie a uistite sa, že žiadna iná aplikácia nevyužíva mikrofón, slúchadlo alebo kameru. Dajte nám vedieť, ak máte podobné problémy aj v rámci iných aplikácií okrem aplikácie WhatsApp.
Dostali ste odpoveď na svoju otázku?
Áno
Nie