Dlaczego mam problemy z Połączeniami WhatsApp?

Kiedy masz problemy z korzystaniem z połączeń WhatsApp, spróbuj połączyć się z inną siecią (np. z siecią Wi-Fi, jeśli używasz danych komórkowych, i na odwrót). Twoja obecna sieć może nie być poprawnie skonfigurowania dla UDP (User Datagram Protocol), co może uniemożliwiać poprawne działanie połączeń WhatsApp.
Jeśli nie możesz wykonać lub odebrać połączenia WhatsApp po połączeniu się z siecią Wi-Fi, upewnij się, że zabezpieczenia routera oraz konfiguracja zapory nie blokują niektórych typów połączeń, aby zapewnić poprawne działanie połączeń WhatsApp.
Jeśli masz pytania dotyczące UDP lub ustawień zapory, skontaktuj się ze swoim dostarczycielem usług internetowych lub administratorem sieci.
Tryb oszczędzania baterii oraz połączenie bluetooth mogą powodować problemy z połączeniami WhatsApp. Jeśli tryb oszczędzania baterii jest włączony lub bluetooth jest podłączony, wyłącz je i daj nam znać, czy problem został rozwiązany.
Dodatkowo uruchom ponownie telefon, aby upewnić się, że żadna inna aplikacja nie używa mikrofonu, aparatu czy słuchawki. Daj nam znać, jeśli masz ten sam problem w innych aplikacjach poza WhatsApp.
Czy udzielona odpowiedź jest satysfakcjonująca?
Tak
Nie