วิธีเปิดและปิดใช้งานการสำรองข้อมูลที่เข้ารหัสจากต้นทางถึงปลายทาง

WhatsApp มีการเข้ารหัสจากต้นทางถึงปลายทางสำหรับข้อความส่วนตัวทั้งหมดที่คุณส่งและรับเพื่อให้แน่ใจว่ามีเพียงคุณและบุคคลที่คุณกำลังคุยด้วยเท่านั้นที่สามารถอ่านหรือฟังข้อความเหล่านั้นได้ คุณสามารถเพิ่มการป้องกันแบบเดียวกันอีกชั้นให้กับข้อมูลสำรองบน iCloud และ Google ไดรฟ์ได้ด้วยการสำรองข้อมูลที่เข้ารหัสจากต้นทางถึงปลายทาง
การเปิดใช้งานการสำรองข้อมูลที่เข้ารหัสจากต้นทางถึงปลายทาง
  1. เปิดการตั้งค่า
  2. แตะแชท > การสำรองข้อมูลแชท > การสำรองข้อมูลที่เข้ารหัสจากต้นทางถึงปลายทาง
  3. แตะเปิด จากนั้นทำตามข้อความแจ้งเพื่อสร้างรหัสผ่านหรือคีย์
  4. แตะสร้าง และรอให้ WhatsApp เตรียมการสำรองข้อมูลที่เข้ารหัสจากต้นทางถึงปลายทาง คุณอาจต้องเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟ
หมายเหตุ: คุณจะไม่สามารถกู้คืนข้อมูลสำรองได้หากคุณสูญเสียแชท WhatsApp และลืมรหัสผ่านหรือคีย์ WhatsApp ไม่สามารถรีเซ็ตรหัสผ่านหรือกู้คืนข้อมูลสำรองให้คุณได้
การปิดใช้งานการสำรองข้อมูลที่เข้ารหัสจากต้นทางถึงปลายทาง
  1. เปิดการตั้งค่า
  2. แตะแชท > การสำรองข้อมูลแชท > การสำรองข้อมูลที่เข้ารหัสจากต้นทางถึงปลายทาง
  3. แตะปิด
  4. ป้อนรหัสผ่าน
  5. ยืนยันว่าคุณต้องการปิดใช้งานการสำรองข้อมูลที่เข้ารหัสโดยแตะปิด
หากต้องการข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่เรารวบรวมและประมวลผลข้อมูล รวมถึงการสำรองข้อมูลที่เข้ารหัสจากต้นทางถึงปลายทาง โปรดดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของ WhatsApp
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
คำตอบนี้มีประโยชน์หรือไม่
ชอบ
ไม่ใช่