એન્ડ-ટૂ-એન્ડ એન્ક્રિપ્શનથી સુરક્ષિત બેકઅપ કેવી રીતે ચાલુ અથવા બંધ કરવો

WhatsApp તમે મોકલો અને મેળવો છો તે બધા વ્યક્તિગત મેસેજ માટે એન્ડ-ટૂ-એન્ડ એન્ક્રિપ્શન પૂરું પાડે છે જેથી માત્ર તમે અને તમે જેની સાથે વાત કરી રહ્યા છો તે તેમને વાંચી કે સાંભળી શકે. એન્ડ-ટૂ-એન્ડ એન્ક્રિપ્શનથી સુરક્ષિત બેકઅપ સાથે, તમે તમારા iCloud અને Google Drive બેકઅપમાં તે જ સ્તરની સુરક્ષા પણ ઉમેરી શકો છો.
એન્ડ-ટૂ-એન્ડ એન્ક્રિપ્શનથી સુરક્ષિત બેકઅપ ચાલુ કરવા માટે
  1. સેટિંગ ખોલો.
  2. ચેટ > ચેટનો બેકઅપ > એન્ડ-ટૂ-એન્ડ એન્ક્રિપ્શનથી સુરક્ષિત બેકઅપ પર દબાવો.
  3. ચાલુ કરો પર દબાવો, પછી પાસવર્ડ કે કી બનાવવા માટે નીચે આપેલા પગલાં અનુસરો.
  4. બનાવો પર દબાવો અને WhatsApp તમારા એન્ડ-ટૂ-એન્ડ એન્ક્રિપ્શનથી સુરક્ષિત બેકઅપ તૈયાર કરે તેની રાહ જુઓ. તમારે તમારા ફોનને ચાર્જિંગમાં રાખવાની જરૂર પડી શકે છે.
નોંધ: જો તમે તમારી WhatsApp ચેટ ગુમાવો છો અને તમને તમારો પાસવર્ડ કે કી યાદ નથી તો તમે તમારો બેકઅપ રિસ્ટોર કરી શકશો નહિ. WhatsApp તમારો પાસવર્ડ રિસેટ કરી શકતું નથી કે તમારા માટે બેકઅપને રિસ્ટોર કરી શકતું નથી.
એન્ડ-ટૂ-એન્ડ એન્ક્રિપ્શનથી સુરક્ષિત બેકઅપ બંધ કરવા માટે
  1. સેટિંગ ખોલો.
  2. ચેટ > ચેટનો બેકઅપ > એન્ડ-ટૂ-એન્ડ એન્ક્રિપ્શનથી સુરક્ષિત બેકઅપ પર દબાવો.
  3. બંધ કરો પર દબાવો.
  4. તમારો પાસવર્ડ લખો.
  5. બંધ કરો પર દબાવીને ખાતરી કરો કે તમે એન્ક્રિપ્ટેડ બેકઅપ બંધ કરવા માગો છો.
તમારા એન્ડ-ટૂ-એન્ડ એન્ક્રિપ્શનથી સુરક્ષિત બેકઅપ સહિત, અમે તમારો ડેટા કેવી રીતે એકત્ર કરીએ છીએ અને તેના પર પ્રક્રિયા કરીએ છીએ તેની માહિતી મેળવવા માટે, WhatsAppની પ્રાઇવસી પોલિસી જુઓ.
સંબંધિત લેખ
શું આનાથી તમારા પ્રશ્નનો જવાબ મળે છે?
હા
નહીં