วิธีเพิ่มหรือลบบัญชี WhatsApp ของคุณจาก Portal

การเพิ่มบัญชีของคุณ
หมายเหตุ: จะไม่มีการแชร์รายชื่อติดต่อของคุณกับ Facebook หากคุณตัดสินใจเพิ่มบัญชี WhatsApp แต่ข้อมูลดังกล่าวจะได้รับการจัดเก็บไว้ในอุปกรณ์ Portal แทน
 1. ใน Portal ให้แตะหรือเลือกการตั้งค่า > บัญชี > ชื่อของคุณ > เชื่อมต่อ WhatsApp จากนั้นคุณจะเห็นรหัสที่ต้องใช้เพื่อเข้าสู่ระบบ Facebook
 2. เปิด facebook.com/device ในโทรศัพท์หรือเบราว์เซอร์คอมพิวเตอร์ หากคุณใช้:
  • โทรศัพท์: แตะป้อนรหัส ป้อนรหัสแล้วแตะดำเนินการต่อ > ยืนยัน
  • คอมพิวเตอร์: ป้อนรหัส แล้วคลิกดำเนินการต่อ > ยืนยัน
 3. ใน Portal ให้เลือก "เมื่อทำเครื่องหมายถูก แสดงว่าคุณยินยอมที่จะรับข้อความจาก Portal บน WhatsApp"
 4. แตะหรือเลือกดำเนินการต่อ > ถัดไป
 5. เปิด WhatsApp บนโทรศัพท์
  • Android: แตะตัวเลือกเพิ่มเติม
   > อุปกรณ์ที่เชื่อมโยง > เชื่อมโยงอุปกรณ์ ทำตามขั้นตอนบนหน้าจอหากอุปกรณ์ของคุณมีการยืนยันตัวตนด้วยข้อมูลไบโอเมตริก หากคุณไม่ได้เปิดใช้งานการยืนยันตัวตนด้วยข้อมูลไบโอเมตริก คุณจะได้รับแจ้งให้ป้อน PIN ที่คุณใช้เพื่อปลดล็อคโทรศัพท์
  • iPhone: ไปที่การตั้งค่า WhatsApp > แตะอุปกรณ์ที่เชื่อมโยง > เชื่อมโยงอุปกรณ์ > ตกลง สำหรับ iOS 14 ขึ้นไป ให้ใช้ Touch ID หรือ Face ID เพื่อปลดล็อค หากคุณไม่ได้เปิดใช้งานการยืนยันตัวตนด้วยข้อมูลไบโอเมตริก คุณจะได้รับแจ้งให้ป้อน PIN ที่คุณใช้เพื่อปลดล็อคโทรศัพท์
 6. ใช้โทรศัพท์เพื่อสแกนคิวอาร์โค้ดบน Portal
 7. ใน Portal ให้แตะหรือเลือกเสร็จสิ้น
หมายเหตุ: ระบบปฏิบัติการของอุปกรณ์จะจัดการการยืนยันตัวตนโดยใช้ข้อมูลไบโอเมตริกที่จัดเก็บไว้ในเครื่อง WhatsApp ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลไบโอเมตริกที่ระบบปฏิบัติการของอุปกรณ์จัดเก็บไว้ได้
การลบบัญชีของคุณ
 1. ใน Portal ให้แตะหรือเลือกการตั้งค่า > บัญชี > ชื่อของคุณ > WhatsApp > ลบบัญชี
 2. เปิด WhatsApp บนโทรศัพท์หรือ WhatsApp Web หรือ WhatsApp Desktop บนคอมพิวเตอร์
 3. เปิดแชทส่วนตัวกับ "Portal from Facebook" เพื่อดูรหัสยืนยันที่ส่งไป
 4. จากนั้นป้อนรหัสยืนยันใน Portal แล้วแตะหรือเลือกเสร็จสิ้น > ลบ
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลนี้ตอบคำถามของคุณหรือไม่
ชอบ
ไม่ใช่