การได้รับรหัสยืนยันโดยไม่ได้ส่งคำขอ

เพื่อปกป้องบัญชีของคุณ WhatsApp จะส่งการแจ้งเตือนแบบพุชเมื่อมีคนพยายามลงทะเบียนบัญชี WhatsApp ด้วยหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ โปรดอย่าแชร์รหัสยืนยันของคุณกับผู้อื่นเพื่อรักษาบัญชีของคุณให้ปลอดภัย
เมื่อได้รับการแจ้งเตือนนี้ หมายความว่ามีคนป้อนหมายเลขโทรศัพท์ของคุณแล้วส่งคำขอรหัสการลงทะเบียน กรณีนี้เกิดขึ้นได้หากผู้ใช้รายอื่นพิมพ์หมายเลขผิดเป็นหมายเลขของคุณ ขณะที่พยายามป้อนหมายเลขของตนเองเพื่อลงทะเบียน และยังอาจเกิดขึ้นเมื่อมีบุคคลอื่นพยายามใช้งานบัญชีของคุณ
คุณไม่ควรแชร์รหัสยืนยันของ WhatsApp กับผู้อื่น หากมีคนพยายามใช้งานบัญชีของคุณ พวกเขาต้องใช้รหัสยืนยันทาง SMS ที่ส่งไปยังหมายเลขโทรศัพท์ของคุณเพื่อดำเนินการ หากไม่มีรหัสดังกล่าว ผู้ใช้ใดๆ ที่พยายามยืนยันหมายเลขโทรศัพท์ของคุณจะไม่สามารถดำเนินการยืนยันและใช้หมายเลขโทรศัพท์ของคุณได้บน WhatsApp ซึ่งหมายความว่าคุณยังสามารถควบคุมบัญชี WhatsApp ได้
หมายเหตุ
  • WhatsApp ไม่มีข้อมูลเพียงพอเพื่อระบุบุคคลที่พยายามยืนยันบัญชี WhatsApp ของคุณ
  • WhatsApp ใช้การเข้ารหัสจากต้นทางถึงปลายทาง และมีการจัดเก็บข้อความในอุปกรณ์ของคุณ ดังนั้นบุคคลที่เข้าถึงบัญชีของคุณในอุปกรณ์อื่นจะไม่สามารถอ่านการสนทนาในอดีตของคุณได้
แหล่งข้อมูล
ข้อมูลนี้ตอบคำถามของคุณหรือไม่
ชอบ
ไม่ใช่