Ontvangst verificatiecode zonder deze aangevraagd te hebben

Om je account te beschermen, stuurt WhatsApp je een melding wanneer iemand een WhatsApp-account probeert te registeren met jouw telefoonnummer. Bescherm je account en deel je verificatiecode nooit met anderen.
Wanneer je deze melding ontvangt, wil dat zeggen dat iemand jouw telefoonnummer heeft ingevoerd en een registratiecode heeft aangevraagd. Dit gebeurt vaak als iemand je nummer per ongeluk heeft ingevoerd in een poging hun eigen nummer te registreren, maar het kan ook gebeuren als iemand je account probeert over te nemen.
Deel nooit je WhatsApp-verificatiecode met anderen. Als iemand probeert om je account over te nemen, moet deze persoon een sms-verificatiecode naar je nummer verzenden om het proces te voltooien. Zonder deze code kan een gebruiker die jouw nummer wil verifiëren de verificatieprocedure niet voltooien om je telefoonnummer te gebruiken op WhatsApp. Dit wil zeggen dat jij de controle houdt over je WhatsApp-account.
Belangrijk
  • WhatsApp heeft niet voldoende informatie om de persoon te identificeren die jouw WhatsApp-account probeert te verifiëren.
  • WhatsApp is end-to-end versleuteld en de berichten worden opgeslagen op je apparaat, dus iemand die toegang heeft tot je account op een ander apparaat kan niet je bestaande chats lezen.
Bronnen
Is uw vraag hiermee beantwoord?
Ja
Nee