Služba WhatsApp mi bez vyžádání zaslala ověřovací kód

Služba WhatsApp vám za účelem ochrany vašeho účtu zašle push oznámení v případě, že se někdo pokusí v aplikaci WhatsApp zaregistrovat účet s vaším telefonním číslem. Udržujte svůj účet v bezpečí a ověřovací kód s nikým nesdílejte.
Pokud takové oznámení obdržíte, znamená to, že někdo zadal vaše telefonní číslo a požádal o zaslání registračního kódu. K tomu často dochází v případech, kdy jiný uživatel při zadávání svého čísla během registrace nedopatřením zadá vaše číslo. Může k tomu ale dojít také tehdy, když se někdo pokouší získat kontrolu nad vaším účtem.
Ověřovací kód WhatsApp byste nikdy neměli s nikým sdílet. Pokud se někdo pokouší získat kontrolu nad vaším účtem, bude k tomu potřebovat SMS zprávu s ověřovacím kódem. Ta bude zaslána na vaše telefonní číslo. Bez tohoto kódu nemůže žádný uživatel, který se pokouší vaše číslo ověřit, dokončit ověřovací proces a vaše číslo v aplikaci WhatsApp začít používat. To znamená, že kontrolu nad svým účtem WhatsApp máte stále pouze vy.
Upozornění
  • Služba WhatsApp nemá k dispozici potřebné údaje k tomu, aby identifikovala jedince, který se pokouší ověřit váš účet v aplikaci WhatsApp.
  • Upozorňujeme, že aplikace WhatsApp je zabezpečena koncovým šifrováním a že zprávy jsou ukládány na vaše zařízení. Pokud má tedy někdo přístup k vašemu účtu z jiného zařízení, nemůže si číst vaše dosavadní konverzace.
Další informace
Zodpověděli jsme vaši otázku?
Ano
Ne